Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr.

ANP2017/57

Līguma priekšmets

“Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. Atpūtas un dabas izziņas vietas.”

Izsludināšanas datums

29.11.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

20.12.2017., plkst.14.00. Iepirkums pārtraukts!

Procedūras pamatojums

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem (04.12.2017.)

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. pielikumi

Par precizējumu veikšanu nolikumā (04.12.2017.)

Būvprojekti un darbu apjomi

Par iepirkuma procedūras pārtraukšanu (15.12.2017.)


Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

18.12.2017.

Dokumenti  
Rezultāts Iepirkuma procedūra pārtraukta, pamatojoties uz atklātā konkursa nolikuma 18.1.9.punktā noteikto (Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums), jo nepieciešami labojumi konkursa nolikumā.