Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/35/ERAF
Līguma priekšmets „TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE UN BŪVDARBU VEIKŠANA PROJEKTĀ „TRANZĪTA MARŠRUTA „PILS IELA” REKONSTRUKCIJA ALŪKSNES PILSĒTĀ””
Izsludināšanas datums 21.09.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

08.11.2010. plkst.14.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM 05.10.2010.

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM 19.10.2010.

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6.pielikums ar grozījumiem 05.10.2010.

7. pielikums

8. pielikums

9. pielikums

10. pielikums

11. pielikums

12. pielikums

TEHNISKIE NOTEIKUMI UN PAU

ATBILDES UZ IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU UZDOTIEM JAUTĀJUMIEM 05.10.2010.

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU 07.10.2010. SANĀKSMES PROTOKOLA IZRAKSTS

ATBILDES UZ IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU UZDOTIEM JAUTĀJUMIEM 19.10.2010.

ATBILDES UZ IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU UZDOTIEM JAUTĀJUMIEM 25.10.2010.

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 17.03.2011.
Rezultāts Izbeigt procedūru, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, jo pretendentu piegādātāju apvienības „8 CBR un ACB” (SIA „8 CBR”, reģ.Nr. 43903002559, A/S „A.C.B.”, reģ.Nr.40003095713) un SIA „BINDERS” (reģ.Nr.40003164644) iesniegtie piedāvājumi nav spēkā, beigušies piedāvājumu derīguma un piedāvājumu nodrošinājumu termiņi, līdz ar to piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.