Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP 2010/33
Līguma priekšmets „ALŪKSNES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU APSAIMNIEKOŠANA 2011.GADAM“
Izsludināšanas datums 13.09.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

12.10.2010. plkst.13.30

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 05.11.2010
Rezultāts Uzvarētājs: AS „LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS”, ALŪKSNES CEĻU RAJONS, reģ.Nr.40003356530, līgumcena LVL 23646,28 (divdesmit trīs tūkstoši seši simti četrdesmit seši lati 28 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.