Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP 2010/25/ERAF
Līguma priekšmets „ALŪKSNES JAUNĀS PILS REKONSTRUKCIJA“
Izsludināšanas datums 30.06.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

16.09.2010. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM (30.07.2010)

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM 2 (17.08.2010)

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM 3 (31.08.2010)

Pielikums

Pielikums ar grozījumiem (17.08.2010)

ATBILDES UZ IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM

Grafiskais pielikums 1. pie atbildes uz 27.07.2010. Nr.971/2010-S vēstuli – LEDUS pagrabs

ATBILDES UZ IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM II

ATBILDES UZ IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM iii

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 15.11.2010.
Rezultāts Pārtraukts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu – pretendenta piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.