Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/26/ERAF
Līguma priekšmets Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Malienas pagasta Brencu ciemā
Izsludināšanas datums 30.06.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

05.08.2010. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

 

Plānošanas un arhitektūras uzdevums

TEHNISKI - EKONOMISKAIS PAMATOJUMS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI

Brencu ciema plānotā ūdenssaimniecības shēma

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 07.07.2010
Rezultāts SIA "ABORA" (reģ.nr.40003215743, adrese Duntes iela 10, Rīga, LV-1013): līgumcena LVL 138 389,14 bez PVN