Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP 2010/24/ELFLA
Līguma priekšmets JAUNALŪKSNES PAGASTA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU „BUNDZENE – MATISENE” UN „KOLBERĢA IEKŠĒJIE CEĻI” REKONSTRUKCIJA
Izsludināšanas datums 14.06.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

19.07.2010. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

Nolikums

9.1. pielikums  |  TEHNISKAIS PROJEKTS
9.2. pielikums  |  TEHNISKAIS PROJEKTS
9.3. pielikums  | 
9.4. pielikums
9.5. pielikums
9.6. pielikums

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts SIA "8 CBR" (reģ.nr.43903002559, adrese Rīgas iela 16, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729): līgumcena LVL 195548,62 bez PVN.