Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP 2010/09/ELFLA
Līguma priekšmets MĀRKALNES PAGASTA PĀRVALDES AUTOCEĻU „EZĪŠAVA-MĀRKALNE”, „MEŽAMUIŽA – PAKALNI – EZĪŠAVA – VECAGAS” POSMA „EZĪŠAVA – VECAGAS” UN „VECAGAS – CIRAKALNS – ŠŪPALAS” REKONSTRUKCIJA
Izsludināšanas datums 30.03.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

07.05.2010
plkst.10.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

Nolikums

9.1. pielikums  |  TEHNISKAIS PROJEKTS
9.2. pielikums
9.3. pielikums
9.4. pielikums
9.5. pielikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts SIA „SORMA” (reģ.Nr.54103031261)
Ls112287,96LVL