Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP 2010/08/ELFLA
Līguma priekšmets JAUNALŪKSNES PAGASTA PAŠVALDĪBAS CEĻU „KOLBERĢIS – KARITĀNI”, „BUNDZENE – MATISENE” UN „PAGASTA PĀRVALDES IEKŠĒJIE ATOCEĻI” REKONSTRUKCIJA
Izsludināšanas datums 29.03.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.05.2010
plkst.14.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

Nolikums

9.1. pielikums  |  TEHNISKAIS PROJEKTS
9.2. pielikums  |  TEHNISKAIS PROJEKTS
9.3. pielikums  |  TEHNISKAIS PROJEKTS
9.4. pielikums
9.5. pielikums
9.6. pielikums
9.7. pielikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo atklātam konkursam „Jaunalūksnes pagasta pašvaldības ceļu „Kolberģis – Karitāni”, „Budzene- Matisene” un „Pagasta pārvaldes iekšējie autoceļi” rekonstrukcija” (identifikācijas Nr.ANP2010/08/ELFLA) iesniegto piedāvājumu līgumcenas  būtiski pārsniedz Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 08.03.2010. rīkojumā Nr.92 „Par iepirkuma procedūras veikšanu” būvdarbiem plānoto summu un starp Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālo lauksaimniecības pārvaldi un Alūksnes novada pašvaldību 08.10.2009. noslēgtā līguma Nr.09-07-L32100-000108 par finansējuma piešķiršanu projekta „Jaunalūksnes pagasta pašvaldības autoceļu rekonstrukcija” īstenošanai (reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā līgumu reģistrā 08.10.2009. ar Nr.377-C-09) projekta kopējo finansējumu.