Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. ANP 2010/06
Līguma priekšmets PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „SPRĪDĪTIS”
Izsludināšanas datums 08.03.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2010. plkst.11.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

Nolikums

Pielikumi

Nolikuma precizējumi

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 22.03.2010.
Rezultāts

Uzvarētāji:
iepirkuma 1.daļai "Olas" - SIA "AŽIŅA KOMERCFIRMA "MARKETS"" (reģ.Nr.49502001606) - 287,50LVL (bez PVN);
iepirkuma 2.daļai "Piens un piena produkti" - AS "VALMIERAS PIENS" (reģ.Nr.40003020475) - 6035,50LVL (bez PVN);
iepirkuma 3.daļai "Maize" - SIA "ALTA S" (reģ. Nr.43203003460) - 1835,00LVL (bez PVN);
iepirkuma 4.daļai "Gaļa un gaļas izstrādājumi" (reģ. Nr.42403012397) - 4252,30LVL (bez PVN);
iepirkuma 5.daļai "Dārzeņi" (reģ. Nr.43201015535) - 2616,00LVL (bez PVN);
iepirkuma 6.daļai "Augļi, ogas" - iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem;
iepirkuma 7.daļai "Zivis" - iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem;
iepirkuma 8.daļai "Siļķe" - iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem;
iepirkuma 9.daļai "Citi pārtikas produkti"- iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem.
Kopējā līgumcena 15026,30LVL ( bez PVN).