Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Pakalpojumi
Identifikācijas Nr. ANP 2010/01
Līguma priekšmets „ALŪKSNES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU APSAIMNIEKOŠANA“
Izsludināšanas datums 05.01.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2010.gada 8.februārim, plkst.14.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts AS „LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS”, reģ.Nr.40003356530. Līguma summa LVL 23188,43 (divdesmit trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi lati 43 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa