http://www.aluksne.lv/Lapas karte

Vēstule domei

Sākums

Tūrisms

Pasākumi
Kultūras pasākumi mēnesim
Nozīmīgākie gada pasākumi
Alūksnes Kultūras centra pasākumi
Sporta pasākumi

Video galerija

Foto galerija

Novads
Kad paceļams valsts karogs
Novada simbolika
Par Alūksnes novadu
     Alūksne
     Alsviķi
     Anna
     Ilzene
     Jaunalūksne
     Jaunanna
     Jaunlaicene
     Kalncempji
     Liepna
     Maliena
     Mālupe
     Mārkalne
     Pededze
     Veclaicene
     Zeltiņi
     Ziemeri
Sabiedriskais transports Alūksnes novadā
Starptautiskā sadarbība

Atkritumu apsaimniekošana


Ziņas par pašvaldību
Budžets
Domes lēmumi
Domes sēžu apskats
Domes sēžu audioieraksti
Domes sēžu darba kārtība
Komiteju sēžu darba kārtība
Iedzīvotāju pieņemšana
Alūksnes novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību vadītāju,
speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki

Komisijas
Komitejas
Pašvaldība
Pašvaldības struktūra
Konsultatīvās padomes
Atsavināšanai un nomai nododamo nekustamo īpašumu saraksts

Pašvaldības iestādes

Kultūras iestādes
Alūksnes muzejs
Alūksnes pilsētas bibliotēka
Alūksnes Kultūras centrs
Jaunlaicenes muižas muzejs
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs
Izglītības iestādes
Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde
PII "Pienenīte"
PII "Pūcīte"
PII "Saulīte"
PII "Sprīdītis"
PII "Cālis"
PII "Mazputniņš"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alūksnes pilsētas sākumskola
Alūksnes novada vidusskola
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
Alūksnes Mākslas skola
Alūksnes Mūzikas skola
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bejas pamatskola
Ilzenes pamatskola
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola
Jaunlaicenes sākumskola
Liepnas internātpamatskola
Liepnas vidusskola
Malienas pamatskola
Pededzes pamatskola
Strautiņu pamatskola
Ziemeru pamatskola
Sociālās iestādes
Alūksnes novada Sociālais dienests
Sociālās aprūpes centrs "Alūksne"
Citas iestādes
Alūksnes novada bāriņtiesa
Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļa
Būvvalde
Pašvaldības aģentūra "SPODRA"
Pašvaldības aģentūra "ALJA"
Pašvaldības policija
Pašvaldības kapitālsabiedrības
a/s "Simone"
SIA "Alūksnes nami"
SIA „Alūksnes slimnīca”
SIA "Ievedne"
SIA "Rūpe"

Kontakti
Administrācija
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Kapitālsabiedrības
Pagastu pārvaldes
Pašvaldības iestādes
Pašvaldības rekvizīti
Vadība

Pakalpojumi

Pašvaldības pakalpojumi
e-pakalpojumi

Projekti
Informācija par projektiem
Arhīvs
Citi dokumenti

Pašvaldības iepirkumi
Arhīvs
Noslēgtie līgumi
(bez PIL normu piemērošanas)

Paziņojums par līgumu
     Piegādes un pakalpojumu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras
     Būvdarbu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras
     Atklāts konkurss
     Slēgts konkurss
     Cenu aptauja
     Sarunu procedūra
     Metu konkurss
     Konkursa dialogs

Izsoles

Normatīvie akti un dokumenti
ALŪKSNES UN APES NOVADA CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS
ALŪKSNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2012. – 2030.GADAM
Alūksnes novada attīstības programma 2018. – 2022. gadam
Alūksnes novada attīstības programma 2011 - 2017.
Deleģēšanas līgumi
Detālplānojumi
Dokumenti par pašvaldības ielām un autoceļiem
Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
Citi dokumenti
Nolikumi
Pašvaldības saistošie noteikumi
Pašvaldības saistošo noteikumu projekti
Teritorijas plānojumi
     Alūksne
     Alsviķi
     Anna
     Ilzene
     Jaunalūksne
     Jaunanna
     Jaunlaicene
     Kalncempji
     Liepna
     Maliena
     Mālupe
     Mārkalne
     Pededze
     Veclaicene
     Zeltiņi
     Ziemeri

"Alūksnes Novada Vēstis"

Publikācijas un statistika

Vakances

Eiropas Savienība

Sabiedrības līdzdalība
Nevalstiskās organizācijas
Sabiedriskā apspriešana

Uzņēmējdarbība
Aktualitātes
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Forums uzņēmējiem
Informācija par uzņēmējiem
     Izklaide un kultūra
     Labiekārtošana
     Celtniecība
     Tūrisma pakalpojumi
     Gida pakalpojumi
     Kokapstrāde
     Izglītības pakalpojumi
Investīciju teritorijas
Uzņēmumu katalogs
Uzņēmējdarbības statistika
Uzņēmējdarbības uzsākšana
Aptaujas anketa uzņēmējiem

Konkursi

Jauniešiem

Zaļā gaisma
Jaunumi
Alūksnes novada daba
Šķirošanas karte
Pārstrādes video
Jautājumi
Bibliotēka
Zaļā punkta skola

Dzīvnieku patversme

Saites

Ziņu arhīvs
Pašvaldības ziņas
Kultūras ziņas
Izglītības ziņas
Sporta ziņas
Alūksne
Noderīga informācija