PII "Sprīdītis"


Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS”
EKOPADOMEMODRĪTE VOSKA – vadītāja
LĪVA LEIMANE – iestādes padomes priekšsēdētāja
ANTA APINE – vadītājas vietniece izglītības jomā
KRISTĪNE ČERNOMIRDINA – ārsta palīgs
DITA HOLLA – pirmsskolas izglītības sporta skolotāja
ILZE HOLLA – pirmsskolas izglītības skolotāja
LUSINE PETROSJANA – GOLUBEVA  – pirmsskolas izglītības skolotāja
SINTIJA PUŠPURE – pirmsskolas izglītības skolotāja
VIDES KODEKSS


“Sprīdītī” kad kopā nākam,

Zaļus darbus darīt sākam.
Dabas takā visu pētām -
Patīk tas un ir pa spēkam!
Tīrā vidē dzīvot prieks,
Būsim Eko dalībnieks!

 
Ekoskolu Vasaras forums: plašākais vides izglītības pasākums pedagogiem

Vides izglītības fonds izsludina jaunos projekta “Ēdam atbildīgi!” dalībniekus

Makulatūras izvešanas talka 2017.gada 16.martā

RADOŠO DARBU KONKURSA “MANS SAPŅU LAUKUMS “SPRĪDĪTĪ”” REZULTĀTIRīcības dienu apņemšanās

Konkurss "Mans sapņu laukums Sprīdītī"

2016./2017. MĀCĪBU GADA TĒMA: SKOLAS VIDE UN APKĀRTNE

Vides novērtējums


Rīcības dienas