<<< Atpakaļ

 

Kursēs autobusi uz svecīšu vakaru


28.09.2017.

 

 

 7. oktobrī Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos notiks svecīšu vakars. Šajā dienā Alūksnē laikā no pulksten 16.00 līdz 20.00 būs nodrošināti sabiedriskā transporta bezmaksas papildu reisi maršrutā Alūksnes autoosta – Alūksnes Lielie kapi – Alūksnes autoosta.

 7. oktobrī arī Mārkalnes pagasta iedzīvotāji varēs nokļūt uz svecīšu vakaru Alūksnē. Autobuss kursēs pulksten 16.00 no Ponkuļiem maršrutā: Degumi, Volkova, Blekteskalns, Mārkalne, Cirakalns, Zīles, Alūksnes kapsēta.

 Annas un Jaunannas pagastu iedzīvotājiem būs nodrošināts transports nokļūšanai uz svecīšu vakariem 7. oktobrī gan Ezeriņu, gan Alūksnes kapos. Autobuss kursēs sekojošā maršrutā: Gundegas 16.30, Jaunanna 16.40, Rūķīši 16.50, Ievedne 16.55, Anna 17.05, Ezeriņi 17.15, Anna 17.25, Alūksne 17.45. Autobuss atpakaļ no Alūksnes uz Annu un Jaunannu aties 19.00.
Annas un Jaunannas iedzīvotājiem 6. oktobrī arī būs pieejams brauciens uz Ezeriņu kapiem kapu sakopšanai. Autobuss kursēs šādā maršrutā - Gundegas 9.00, Jaunanna 9.15, Rūķīši 9.20, Ievedne 9.25, Anna 9.40.

 Alsviķu pagasta pārvalde plāno nodrošināt transportu uz svecīšu vakaru Alūksnē, ja būs pieteikušies interesenti. Pieteikšanās un sīkāka informācija līdz 6. oktobra 12.00 pa tālruni 28330421 (M. Ramane).

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv