<<< Atpakaļ

 

Sirsnīgs paldies SIA „Mežusili”, SIA „Rijas”, SIA „Auto Scan”,  SIA „Valrito” un SIA „Pēteris un Co” par atbalstu Alūksnes novada skolēnu radošajām idejām!


14.09.2017.

 


Rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu! Ar šādu mērķi jau trešo gadu visā Latvijā tiek īstenots projekts “Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūta pašu zīmētus zīmējumus par tēmu “Mana dienasgrāmata”. Pēcāk projekta īstenotāji uzrunā katra novada vietējos uzņēmējus, kas labprāt atbalsta skolēnu radošās idejas, piešķirot līdzfinansējumu šo dienasgrāmatu tapšanā.

Alūksnes novadu šajā projektā pārstāv Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, Liepnas internātpamatskola, Malienas pamatskola, Pededzes pamatskola un Ziemeru pamatskola. Šo skolu skolēni projekta īstenotājiem iesūtīja savu dienasgrāmatu vēlamos dizainus. Kopumā noritēja aktīvs darbs pie 525 dienasgrāmatu izgatavošanas. Jāpiebilst, ka skolēni šīs unikālās, pašu dizainētās dienasgrāmatas saņēma šī gada 1. septembrī, uzsākoties jaunajam 2017./2018. mācību gadam.

Lai šis viss noritētu veiksmīgi, ļoti nozīmīgs un pat neatsverams ir vietējo novada uzņēmēju atbalsts. Protams, ir lielāki novadi, kuros dienasgrāmatu izmaksu kopsummu viens uzņēmums nosegt nevar, tāpēc šim labvēlim ar savu atbalstu pēcāk piebiedrojas arī citi vietējie uzņēmumi. Šāda situācija attiecināma arī uz Alūksnes novadu. Te savu atbalstu skolēnu radošajām idejām ļoti labprāt sniedza SIA „Mežusili”, SIA „Rijas”, SIA „Auto Scan”,  SIA „Valrito” un SIA „Pēteris un Co”. Sirsnīgs paldies par to!

Runājot par atbalstītājiem SIA „Mežusili”, SIA „Rijas”, SIA „Auto Scan”,  SIA „Valrito” un SIA „Pēteris un Co”, lielākā daļa Alūksnes novada iedzīvotāju noteikti zina, ar ko šie uzņēmi nodarbojas. Taču, ja kāds tomēr nav īsti pārliecināts vai nezina, tad mēs pačukstēsim priekšā!

SIA „Mežusili” nodarbojas ar mežizstrādi, mežkopību un veic citas mežsaimniecības darbības, palīgdarbības un nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana. SIA „Rijas” piedāvā kokvedēju, mežizstrādes pakalpojumus, kā arī kokmateriālu tirdzniecību. SIA „Auto Scan” veic kravu pārvadājumus pa autoceļiem, augkopību, lopkopību, medniecību, mežsaimniecību, mežizstrādi un zivsaimniecību. SIA „Valrito” nozare ir  kulinārijas izstrādājumi, uzkodas, maizes, svaigi cepti mīklas izstrādājumi, kūku ražošana un mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces. SIA „Pēteris un Co” darbojās mežizstrādes nozarē.

Tieši tāpēc gan projekta “Dienasgrāmata” organizatori – “Zinātnes un inovāciju parks” Liepājā pārstāvji, gan Alūksnes novada skolēni un konkrēto skolu darbinieki vēlreiz un vēlreiz saka lielu paldies SIA „Mežusili”, SIA „Rijas”, SIA „Auto Scan”,  SIA „Valrito” un SIA „Pēteris un Co” par atsaucību un atbalstu. Jaunā 2017./2018. mācību gada sākums Alūksnes novada skolēniem būs ļoti priecīgs!

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv