<<< Atpakaļ

 

Aicina visos trešo valstu pilsoņus uz bezmaksas konsultācijām


05.09.2017.

 

 

“Informācijas centrs imigrantiem” Vidzemes reģiona kontaktpunkts aicina visos trešo valstu pilsoņus uz bezmaksas konsultācijām!

Tikšanās paredzēta 2017.gada 6.septembrī, no plkst.13.00-16.00 Alūksnes Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē.

 

Profesionāls jurists konsultants sniegs klientiem bezmaksas konsultācijas, kuru laikā būs iespēja saņemt atbildes uz dažādiem sociāliem un juridiskiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, piemēram:

 

- sociālās palīdzības jautājumi (pensiju jautājumi u.c.)

- nodarbinātība (darba tiesības)

- migrācija (uzturēšanās atļaujas, vīzas)

- īres tiesības (jautājumi, kas saistīti ar mājokli)

- ģimenes tiesības (ģimenes apvienošana, šķiršanās, mantojuma jautājumi u.c.)

- izglītības dokumentu legalizācija un atzīšana

- biznesa uzsākšana (ar komercdarbību saistīti jautājumi)

 

ICI darbojas kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu personām, kas Latvijā ieradušās no valstīm ārpus Eiropas Savienības, dodot profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējiem visās Latvijas pašvaldībās, koordinējot pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām. TOP 10 valstis, kuru pilsoņi gada laikā visbiežāk konsultējušies ICI: Krievija, Sīrija, Ukraina, Ķīna, Indija, Baltkrievija, Turcija, Pakistāna, Irāka, Uzbekistāna.

 

Lūgums šo informāciju nodot visiem trešo valstu pilsoņiem, kuri atrodas Jūsu kontaktu lokā!


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv