<<< Atpakaļ

 

Alūksnes novada Alsviķu pagastā maina pasta nodaļas darbības modeli


06.10.2017.

Gundega Vārpa,
Latvijas pasta Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Alūksnes novada Alsviķu pagastā no 2017.gada 7.novembra tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Alsviķos pasta pakalpojumi katru darbdienu tiks nodrošināti līdzšinējā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Alsviķu Pagastnamā katru darbdienu no plkst.13 līdz 14. Iedzīvotāji saņems visus pasta pakalpojumus, kas bija pieejami līdz šim, vai arī varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Alsviķu pasta nodaļā, kas ir vidēji pieci sūtījumi darbdienā un rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus gandrīz 8000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Alsviķu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Alsviķu iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67608486 vai 67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Alsviķu pagasta iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 25700009.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Alsviķu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 643 22501 vai 27891542 un norādot datumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, apmeklējot Alūksnes 1.pasta nodaļu Pils ielā 21, sūtījumu saņemšana iespējama katru darbdienu no plkst.8 līdz 18 un sestdienās no plkst.9 līdz 13.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Alsviķu iedzīvotāji tiks informēti par pasta pakalpojumu saņemšanas turpmākajām iespējām pēc 7.novembra, no 7.oktobra saņemot informatīvus paziņojumus savās pastkastītēs.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv