<<< Atpakaļ

 

Notiks Alūksnes novada attīstības programmas tematisko darba grupu diskusijas


02.10.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldība izstrādā jauno attīstības programmu novadam laika periodam no 2018. līdz 2022. gadam un aicina novada iedzīvotājus iesaistīties un līdzdarboties programmas izstrādē, piedaloties tematisko darba grupu diskusijās oktobrī.

Jaunās Alūksnes novada attīstības programmas izstrādei ir izveidotas septiņas grupas, kuras katra aptver kādu noteiktu tēmu loku. Jau vasarā pašvaldība aicināja novada iedzīvotājus, izvērtējot savas kompetences, pieteikties dalībai kādā no tām. Darba grupās strādās arī pašvaldības iestāžu darbinieki. Oktobrī notiks visu darba grupu diskusijas, ko vadīs moderators (skatīt tabulā).
Tie iedzīvotāji, kuri jau iepriekš pieteicās darba grupām, uzaicinājumu uz diskusiju saņems uz norādīto e-pasta adresi, taču darba grupām var pievienoties arī tie iedzīvotāji, kuri iepriekš nav pieteikušies, tomēr jūt sevī profesionālu kompetenci, pieredzi un zināšanas, kuras būtu noderīgas attīstības programmas izstrādes gaitā, plānojot nākamā periodā novadā veicamo.

 

Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrāde

DARBA GRUPU DISKUSIJAS

GRUPA

DISKUSIJAS DATUMS

NORISES LAIKS

NORISES VIETA

Pašvaldības darba organizācijas un sadarbības jautājumu darba grupa

2017. gada 6. oktobris

10.00 – 13.00

Alūksnes muzeja konferenču zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74

Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu attīstības, vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas darba grupa

2017. gada 6. oktobris

15.00 – 18.00

Alūksnes muzeja konferenču zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74

Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu darba grupa

2017. gada 10. oktobris

10.00 – 13.00

Alūksnes muzeja konferenču zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74

Izglītības jautājumu darba grupa

2017. gada 10. oktobris

15.00 – 18.00

Alūksnes muzeja konferenču zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74

Kultūras un sporta darba grupa

2017. gada 13. oktobris

10.00 – 13.00

Alūksnes muzeja konferenču zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74

Ekonomiskās attīstības jautājumu darba grupa

2017. gada 13. oktobris

15.00 – 18.00

Alūksnes muzeja konferenču zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74

Jaunatnes jautājumu darba grupa

2017. gada 17. oktobris

15.00 – 18.00

Alūksnes muzeja konferenču zālē, Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv