<<< Atpakaļ

 

“Pūcītei” svinēs  50


29.11.2017.

  

Rudens jau nometis pēdējo lapu no šī gada krāšņās rotās rotātiem koku zariem, aizvadīta Mārtiņdiena, kas vēl zemei pelnītu atpūtu, bet pie mums, „Pūcītē”, jūtama kņada, zinātkāre un interese par notiekošo apkārt.

 Šogad svinam savu 50. jubileju, esam apņēmības pilni iepazīt vairāk draugu, savu tuvāko apkārtni, tajā dzīvojošos cilvēkus un dāvāt savai „Pūcītei”, bērniem un strādājošiem  svētku un labi padarīta darba  sajūtu.
Rudens pagājis darbīgi. 2. grupas bērni kopā ar pedagogiem bijuši aktīvi ceļotāji, viesojoties pie draugiem citās pirmsskolas izglītības iestādēs - Strautiņu pamatskolas pirmsskolas grupā, sportojuši Alūksnes „Sprīdītī”, baudījuši dabas un apkārtnes skaistumu Malienas „Mazputniņā”, godājuši kopā Latviju 99. gadu jubilejā kopā ar Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādi  „Cālis”.
Ciemojoties draugus iepazīstinājām ar savu „Pūcīti”, iestādes tradīcijām, skatījām arī, ko citi prot un dara ikdienā. Paldies par Miķeldienas krāšņumu Strautiņos, Kāmja sportiskajām aktivitātēm „Sprīdītī” un dažādajām, interesantajām rudens mošķu aktivitātēm   „Mazputniņā”. Jubilejas gada ietvaros plānojam ciemoties arī pie pārējām Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādēm un pavasarī tikties kopā  skaistā draudzības pasākumā.  
Rudens krāšņums veicinājis dažādu radošo procesu norisi pie mums - darinātas rudens lapu virtenes un svētku rotas Latvijas dzimšanas dienai, norisinājusies mošķu modes skate - tumšā gadalaika izkrāšņošanai. Mārtiņos devāmies gājienā, lai aizbaidītu tumšos garus un ienestu rudens svētību un mieru savās un citu mājās. Viesojāmies Kolberģa veikalos, pasta nodaļā, maiznīcā „Airīši” un pagastmājā, kur kopā gājām rotaļās un priecējām viens otru ar dziesmām, rotaļām un gardumiem. Pirms iestādes jubilejas svinībām ciemosimies pie iedzīvotājiem Kolberģī, kuru dzīve un darbs saistās ar mūsu iestādi, lai uzzinātu ko jaunu un atcerētos bijušo.
Rudens garumā notikuši sadarbības pasākumi ar Jaunalūksnes bibliotēku, mazākie bērni ciemojušies pie krustmātes Ievas Zakarītes, lai iepazītu grāmatas, lielākie bērni kļuvuši par regulāriem bibliotēkas apmeklētājiem un lasītājiem. Oktobrī piedalījāmies labo darbu nedēļā, gādājot barību un siltumu ķepaiņiem no „Astēm un Ūsām”. Pateicoties audzēkņu vecākiem, tapušas Miķeļdienas izstādes grupās, organizēti braucieni uz dažādām aktivitātēm ārpus iestādes, esam ieguvuši saimes galdu, ko izmantosim ikdienas darbu veikšanai un svētku svinēšanai, aktīvi piedalāmies makulatūras vākšanas konkursā, atjaunojuši esošo materiālo bāzi košākās krāsās. Paldies bērnu vecākiem par aktīvo sadarbību, ieinteresētību un atsaucību dažādu projektu īstenošanā, lielām un mazām lietām, ko katrs iegulda „Pūcītes” attīstībā.
Iestādes jubilejai tuvojoties, gribam pateikt paldies Alūksnes novada pašvaldībai par iespēju „Pūcītei” darboties un pastāvēt, Jaunalūksnes pagasta pārvaldei par atbalstu saimnieciskajā dzīvē un pedagoģiskā procesa organizēšanā. Paldies ilgstoši strādājošiem un šobrīd strādājošiem kolēģiem: pirmsskolas izglītības skolotājām - Velgai Žižijanai, Inetai Čerbikovai, Esēnijai Lielbārdei, Agnesei Račikai, Zigmāram Krūmiņam, Allai Vasakovai, Ilzei Kolai, skolotāja palīgiem - Dacītei Strapcānei un Aļai Rimšai, saimnieciskajiem darbiniekiem - Ilonai Pakalnei, Anitai Pāsai, Lilitai Berkulei par entuziasmu, nebeidzamo mīlestību pret bērniem un  vietu, kur pavadām daudz laika no savas dzīves un strādājam.  Paldies arī visiem bijušajiem „Pūcītes” darbiniekiem  par visu paveikto, radīto iestādē, atstātajām paliekošajām pēdām laika rata ritējumā. Paldies visiem bērnu vecākiem par atbalstu dažādu ikdienišķu lietu organizēšanā un norisē, ikdienas darbiem bērnu rotaļu laukumu  un materiālās bāzes atjaunošanā un pilnveidošanā.
Paldies mūsu atbalstītājai krustmātei Ievai par to, ka spēj saskatīt to, kas nepieciešamas „Pūcītei” un atbalstīt dažādās vajadzībās. Paldies visiem atbalstītājiem par lielām un mazām lietām, kas palīdzējuši „Pūcītei” būt krāsainākai - Modrim Briedim par dāvinājumu - mikroskopu dabas izpētei, maiznīcai „Airīši” par iespēju savādāk svinēt bērnu jubilejas.

 Lai atskatītos „Pūcītes” laika ritējumā un atcerētos bijušo un ieskatītos esošajā, aicinām uz „Pūcītes” atvērto durvju dienu, iestādes 50. jubilejas svinību ietvaros, šī  gada 10. decembrī pulksten 12.00.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv