<<< Atpakaļ

 

Darbīgs mācību gada sākums “Cālī”


29.11.2017.

Gunita Vaivare,
pirmsskolas izglītības skolotāja 

2017./2018. mācību gadu pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis” uzsākām ar Zinību dienas pasākumu bērniem kopā ar vecākiem. Šajā dienā vecākajā bērnudārza grupā “Gaismiņas” atcerējāmies bērnus, kuri šajā mācību gadā uzsāka savas gaitas 1. klasē un iepazināmies ar jaunajiem bērniem, kuri savas mācību gaitas uzsāk “Cālī”. Lai bērniem būtu nozīmīgāka šī diena, skolotājas sveica viņus ar pašu gatavotām pūcītēm – gudrības simbolu un mazu kārumiņu – enerģijai.

 Septembrī atzīmējot Tēvu dienu, piedalījāmies www.mammamuntetiem.lv rīkotajā konkursā - idejas Tēvu dienas dāvanai, vārot cukura “Dzintariņus” tētiem.
Lai veicinātu bērnu interesi par grāmatu un lasītprasmi, piedalāmies Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas “Bērnu žūrijā” un lasām jau septīto grāmatu! Bērniem bibliotēkā interesanti bija klausīties saistošo stāsta “Peļu pils” lasījumu 8. klases meiteņu izpildījumā. Interesants bija arī Diānas Lozko lasījums bērniem “Mazais ganiņš” , jo Diāna palīgā bija aicinājusi savu sunīti Džazu.
Šajā mācību gadā, domājot par kompetencēs balstītu mācību procesu, vienu reizi mēnesī dodamies “digitālajā” mācību pastaigā - garās pastaigas maršrutu vispirms “izejam” datorā – pārrunājot visus ceļā redzamos objektus un vietas, kam dosimies garām, tad šo garo pastaigu veicam praktiski, tā veicinot bērnu prasmes orientēties apkārtnē un sasaistīt redzēto virtuālajā pasaulē (datora ekrānā) ar reālo dzīvi.
Patīkama ir sadarbība ar apkārtējām pirmsskolas izglītības iestādēm. PII “Pienenīte” apmeklējam leļļu teātra izrādes, koncertus. Labprāt atsaucāmies uz PII “Sprīdītis” aicinājumu apmeklēt sporta svētku pasākumu un turpinājām sadarbību ar pasākumu par veselīgas ēšanas paradumu veidošanu bērnos novembrī. Uzņēmām ciemos PII “Pūcīte”, kuri gaidot savas iestādes 50 gadu jubileju, apciemo visas novada pirmsskolas izglītības iestādes – pastāstot par sevi, kopā svinot dažādus svētkus. Mēs kopā svinējām Latvijas 99. dzimšanas dienu.
Piedalāmies dažādajās ārpus iestādes aktivitātēs, piemēram, “Olimpiskā diena 2017” ar akciju “Vingro svaigā gaisā!”, “Labo darbu nedēļā” aizgādājām bērnu un iestādes savāktos ziedojumus un bērnu zīmētos zīmējumus Alūksnes dzīvnieku patversmei “Astes un ūsas”. Paldies bērnu vecākiem par atbalstu! Palīdzot nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem, rosinot bērniem domāt par cilvēku atbildību pret dzīvniekiem, ar savu Miķeļdienas dārzeņu izstādes eksponātiem cienājam stirniņu Feju, kura dzīvo veterinārās klīnikas “Labākie draugi” voljērā.
“Cālī” neizpaliek gadskārtu svētku svinēšana, rudens pārgājieni, Alūksnes muzejpedagoģisko nodarbību apmeklējums un citas dažāda veida aktivitātes.
Latvijas 99. dzimšanas dienas gaidās aicinājām vecākus izšūt latvju rakstus linā, lai veidotu tautisko rakstu segu, ar kuru rotāt iestādes zāli svētkiem.

 Aicinām ielūkoties arī “Cāļa” Facebook lapā, kur var rast 1000 idejas, kā kvalitatīvi pavadīt laiku ar bērnu, tas ir Labklājības ministrijas iniciētais projekts “Maziem mirkļiem ir liela nozīme”.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv