<<< Atpakaļ

 

Latvija sākas ar mums


29.11.2017.

Agnese Veigere,
Strautiņu pamatskolas
7. klases skolniece 

Skanot himnai “Dievs, svētī Latviju”, 1918. gada 18. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī tika pasludināta neatkarīga Latvijas valsts. 2017. gads - pēdējais pirms nozīmīgās jubilejas, apaļajiem 100 gadiem. Valsts svētkus svinējām arī mēs - Strautiņu pamatskolas skolēni un skolotāji.

    Pasākumu katru gadu uzdots organizēt 7. klasei, tāpēc ar skolotājas Ilzes Ludvigas atbalstu sākām to plānot laikus. Informātikas stundās izveidojām krustvārdu mīklas par savas skolas un Latvijas vēsturi. Lai arī bija ieviesušās dažas kļūdas, visas klases veiksmīgi atrisināja mūsu mīklas.

Svinīgā līnija sākās, skanot Latvijas valsts himnai. Runājot patriotiskus, iedvesmojošus vārdus Latvijai, iegrimām domās par to, kas mums katram ir Latvija. Dziedot Reika dziesmu “Par Latviju”, lepojāmies, ka esam stipra tauta. Tajā atskan aicinājums atgriezties aizbraukušos latviešus un būt vienotiem savā zemē - Latvijā. Valta Pūces “Dzimtenē” izpildīja visi, bet sākumskolēni radoši priecēja ar D. Robules dziesmu “Sudraba kalējs”. Paldies skolotājai Antrai Līdaciņai, latvieši tiešām ir dziedoša tauta. Svētkos mūs sveica skolas direktore Ingrīda Pedece, vēlot neaizmirst to, ka Latviju veidojam mēs paši, ar savu uzvedību un attieksmi. Pasākuma noslēgumā izdalījām pateicības par krustvārdu mīklu minēšanu un klausījāmies 6. - 8. klašu ansambļa izpildīto dziesmu “Zemei un dziesmai”.

Atklāsim jaunas lietas un cilvēkus, kas spēj mūs iedvesmot un būt lepniem par savu dzimteni Latviju!


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv