<<< Atpakaļ

 

“Saulītes” vecākajā grupā


29.11.2017.

“Saulītes” vecākajā grupā
Inita Gailīte, Aija Bondare,
PII „ Saulīte” vecākās grupas skolotājas 

Mācību gads iesākās ar Zinību dienu, kur ciemos bija ieradusies Burtu meitiņa, kura ieveda bērnus burtu un ciparu pasaulē. Kopā gājām rotaļās un zīmējām vasaras piedzīvojumus.

Lai iepriecinātu savu tēti, bērni gatavoja krūzīti no sāls mīklas, to pasniedzot kopā ar smaržīgu piparmētras zariņu.

Olimpiskajā dienā vingrojām kopā ar visu kolektīvu un piedalījāmies arī Eiropas sporta nedēļas aktivitātēs.
Gaidot Miķeļdienu, gājām ciemos uz sakņu dārzu pie Silvas Niedres. Viņa mūs laipni uzņēma un parādīja sava skaistā dārza daudzveidību, par to viņai liels paldies! Arī vecākus iesaistījām svētku sagatavošanā, sarūpējot izstādi „ Rudentiņš bagāts vīrs”. Svētkus svinējām kopā ar jaunākās grupas bērniem latviskā noskaņā un bija ļoti mīļi, sirsnīgi.
Gājām pārgājienā uz zemnieku saimniecību „Palejas”, lai tuvāk iepazītu zirgus. Cienastam salasījām ābolus skolotājas dārzā, kā arī bērni atnesa dārzeņus no saviem dārziem. Paldies jaukajai saimniecei Julianai Bulargai par iepazīstināšanu ar saimniecību un bērnu izvizināšanu ar poniju!
Ārpus nodarbību laikā bērniem patīk spēlēt teātrus, iejūtoties dažādās lomās. Bērniem prieks, ka ar savu veikumu var iepriecināt citus grupas bērnus, kā arī bija iespēja ierakstīt video un pašiem sevi paskatīties. Tas bērniem sagādāja lielu prieku.
Daudzus gadus mums ir laba sadarbība ar feldšeri Ligitu Podziņu un bibliotekāri Sarmīti Meļķi. Ciemojoties pie viņām, bērni vienmēr uzzina kaut ko jaunu. Par to liels paldies! Arī šogad bērni piedalīsies „Bērnu žūrijā”, lasot kopā ar skolotājām grāmatas.
Īpašu uzmanību pievēršam norisēm dabā, ejot tuvākās un tālākās pastaigās. Pastaigā uz “Sauso kalnu” salasījām dažādus dabas materiālus savos spainīšos, tur satikām „lāci”, kurš gatavojās doties ziemas miegā. Viņš bērniem uzdeva dažādus interesantus jautājumus par dabu un iesaistīja rotaļās.  Paldies skolotāja palīgam Ievai Skulmei par aktīvu iesaistīšanos grupas pasākumos. No savāktajiem materiāliem tapa izstāde „Iedomu mežs”. Lācis uzdāvināja burciņu ar meža svaigo gaisu, bērni ar lielu prieku iestādē to izsmaržoja un atzina, ka tiešām smaržo.
Šogad cenšamies svētkus svinēt, ievērojot latviešu tradīcijas, tāpēc lielu uzmanību pievēršam folklorai. Gaidot Mārtiņus, daudz minējām mīklas, mācījāmies tautasdziesmas, rotaļas. Ar Mārtiņiem sākas ķekatu laiks, tāpēc lūdzam vecākus izgatavot īpašu cepuri Mārtiņu ķekatu gājienam. Svinot svētkus, izstaigājam visas iestādes telpas, spēlējot dažādus instrumentus un dziedot, lai viss sliktais aiziet un telpās ienāk svētība. Cienājāmies ar pupām un zirņiem.
Arī Latvijas dzimšanas dienā skandējām latviešu tautasdziesmas, gājām latviešu tautas rotaļās, kā arī iepazīstinājām bērnus ar Latvijas vērtībām. Ģimenes un bērni kopā ar skolotājām izgatavoja  apsveikumus Latvijai dzimšanas dienā. Svētku noslēgumā klājām svinīgu galdu ar bērnu gatavotu cienastu.
Tradicionāli pie mums ciemojās bijušie audzēkņi, kuri iepazīstina bērnus ar saviem hobijiem un kopīgi parotaļājas.

 Paldies visiem, kuri atbalsta mūsu darbu, padarot savu bērnu dzīvi interesantāku. Gaidīsim kopā Ziemassvētkus, lai piepildītu ar labām domām un darbiem šo pirmssvētku laiku!


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv