<<< Atpakaļ

 

“Sprīdītis” kļuvis par vienu no Ekoskolām


02.11.2017.

Anta Apine,
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītājas vietniece izglītības jomā 
2017./2018. mācību gadu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” uzsākusi kā viena no Latvijas Ekoskolām.

 12. septembrī Latvijas vides aizsardzības fonds iestādes pārstāvjus aicināja uz Ekoskolu apbalvošanas ceremoniju Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Saņemtais Zaļais diploms apliecina iestādes sasniegumus ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē iepriekšējā mācību gadā.

Papildus ikgadējiem Ekoskolu uzdevumiem, šogad darbosimies starptautiskā projektā “Ēdam atbildīgi!”, izzinot un mēģinot izprast atbildīga pārtikas patēriņa jautājumus, kā arī cenšoties panākt praktiskas izmaiņas iestādes vidē un apkārtnē. Projektā piedalās deviņas Eiropas valstis - Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

Dažādās aktivitātēs un, izmantojot izglītojošos materiālus, mācīsimies par globāliem izaicinājumiem un to nozīmi vietējā līmenī. Veicināsim izpratni par efektīvu resursu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām un godīgu tirdzniecību; par šķietami attālinātām tēmām, kuras mēs ikviens varam ietekmēt pozitīvi vai negatīvi, mainot savus ēšanas paradumus.

Līdz ar Sprīdīti pie mūsu bērniem visa gada garumā ciemosies projekta galvenais varonis – Kāmis, kurš jau ir paguvis uzaicināt ciemos draugus no citām novada pirmsskolas izglītības iestādēm - “Pienenītes”, “Cālis”, “Pūcīte” rudens svētkos “Rudentiņa vezumā”.

Kopā ar Kāmi visu vecumu bērni aktīvi darbojās Putras nedēļā, šogad īpašā godā ceļot auzu doto spēku un enerģiju. Nu mēs mākam gan paši pagatavot kā cepumus, tā putras, kā arī labāk novērtējam saimnieču gatavoto sezonālo un veselīgo ēdienu savā izglītības iestādē.

Priecē vecāku ieinteresētība gan projekta “Ēdam atbildīgi!”, gan citu Ekoskolas aktivitāšu norisē, jo tieši kopējais darbinieku un ģimenes ieguldījums ir tas, kas spēj atnest praktiskas izmaiņas vides aizsardzībā un saglabāšanā.

Apliecinot gatavību turpināt darbu kompetenču izglītības modelī, 4. un 5. grupu skolotājas veidoja savstarpējo sadarbību, piedaloties Pasaules lielākajā mācību stundā ar nodarbību “Katram šķīvim savs stāsts”. Šīs nodarbības iesākums meklējams jau maijā, kad bērni paši stādīja kartupeļus, pētīja to augšanu, septembrī novāca ražu un gatavoja kartupeļu pankūkas.

Septiņu grupu skolotājas jau pavasarī vienojās par kopīgu sadarbību dabas takas nodarbību organizēšanā izglītības iestādes laukumos. 12. oktobrī bijām viena no tūkstošiem izglītības iestāžu visā pasaulē, kas piedalījās Āra izglītības dienā, organizējot nodarbību bērniem iestādes dabas takā pie ozola.
Pasaules pārtikas dienā, 16. oktobrī, 9. grupas bērni un skolotājas uzrunāja citu grupiņu draugus, caur dziesmām, dejām, dzejoļiem atgādinot, ka visveselīgākie pārtikas produkti atrodami mūsu pašu apkārtnē – dārzā, mežā, kā arī iegādājami Alūksnes zaļajā tirdziņā.

Šajā pašā nedēļā Kāmītis, sadarbībā ar Kinopunktu “Secret Garden”, bērniem par čaklu darbošanos bija sarūpējis trīs latviešu multfilmas “Ruksīša piedzīvojumi”, “Vaikikī”, “Meža sargs”, kuras gan priecēja, gan mācīja par vides aizsardzības jautājumiem.

Labo Darbu nedēļa aizsāk mūsu ģimeņu aktivitātes visam gadam, kā piemēru var minēt dalību NVO akcijā “Aklais randiņš ar grāmatu”, ēdiena nešanu stirniņai Fejai, ziedojumus Dzīvnieku patversmei.
Notiek aktīva gatavošanās Ekoskolu Rīcības dienām, kad visu grupu bērni kļūs par atbildīgas ēšanas vēstniekiem, dodoties uz dažādām pilsētas iestādēm ar mērķi informēt un ieinteresēt apkārtējo sabiedrību vides aizsardzības jautājumos.

Darbīgais rudens teju, teju galā un līdz ar pirmo salu, 3. novembrī Alūksnes Kultūras centrā Kajs, Gerda un citi H. K. Andersena pasakas “Sniega karaliene” varoņi gaidīs izglītības iestādes “Sprīdītis” bērnus un vecākus, citu Alūksnes novada pirmsskolu un 1. klašu bērnus uz 31. dzimšanas dienas izrādi.
Ceram, ka izrādes iedvesmoti, arī mēs katrs sevī, arvien turpināsim atrast siltu, līdzjūtīgu un darbīgu sirdi, kas pasauli ap mums spēj darīt labāku!
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv