<<< Atpakaļ

 

Latvijas skolēni sveic Somiju valsts simtgadē


02.11.2017.

Silvija Aizupe,
Bejas pamatskolas direktore

Gatavojoties mūsu valsts simtgadei, sadarbībā ar Bejas novadpētniecības centru Bejas pamatskola izveidoja koncertprogrammu ar tautas dziesmām un dejām, stāstījumu par savu zemi un latviešu gadskārtu ieražām. Koncertprogramma oktobrī plašāk iepazīstināja Somijas sabiedrību ar latviešu tautas tradīcijām, kā arī sniedza plašāku priekšstatu par karavīru gaitām Latvijā Brīvības cīņu laikā.

 Koncertprogramma ir vēstījums par mūsu tautu, valsti un ir sveiciens Latvijas un Somijas valstu svētkos pateicībā somu tautas devumam Latvijas Neatkarības izcīnīšanā.

Programmu ievada abu valstu himnas, to papildina somu tautas dziesmas, rotaļdejas, digitālā ekspozīcija “Latvijas Brīvības cīņas Alūksnes pusē” un radošās darbnīcas, kurās piedāvājām iemācīties veidot latvisko telpu dekoru (ķistu), gatavot dažādus latviešu tradicionālos ēdienus.

2017. gada 6. decembrī Somija svinēs savas valsts simtgadi. Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai - 100” ietvaros atbalstītais projekts “Kultūrprogramma Latvija – Somija “Solis pretī simtgadei”” deva iespēju koncertprogrammu prezentēt Somijā.

Programmu Bejas pamatskolas skolēni parādīja Tamperes Seudu neatkarības cīņu asociācijas biedriem, Tamperes Takahundin skolas un Haliko Armfeltin skolas audzēkņiem un skolotājiem, Salo Jauniešu interešu centra Steissi apmeklētājiem un Salo Kara veterānu asociācijas biedriem.

 Projekta rezultātā latviešu bērni, iepazīstot kaimiņvalsti, ar savas tautas dziesmām, dejām, tradīcijām, vēstures stāstījumu parādīja attieksmi un nodeva vēstījumu par savu dzimto zemi vienaudžiem un pārējiem interesentiem Somijā, nodrošinot līdzšinējās sadarbības un sadraudzības tradīciju pēctecību. Projekts sniedza iespēju attīstīt katra audzēkņa prasmes saskarsmē un saziņā ar citiem cilvēkiem, kā arī palīdzēja īstenot vienu no audzināšanas programmas mērķiem – piederības savam novadam, valstij veidošanu un valstiskās apziņas stiprināšanu, nacionālās pašapziņas veicināšanu.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv