<<< Atpakaļ

 

Aicina uz attīstības programmas sarunām pagastos


23.10.2017.

 

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Alūksnes novada jaunās attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādes gaitā oktobrī Alūksnē notika tematisko darba grupu diskusijas. Savukārt novembrī uz sarunu par nākotnē plānojamiem darbiem pašvaldība aicina novada pagastu iedzīvotājus.

Attīstības programmas izstrādei ir izveidotas šādas tematiskās darba grupas: Ekonomiskās attīstības, Izglītības jautājumu, Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu, Kultūras un sporta, Jaunatnes jautājumu, Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu attīstības, vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas un Pašvaldības darba organizācijas un sadarbības jautājumu darba grupa.

Pašvaldība pateicas visiem novada iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam iesaistīties darba grupās un darīja to gan klātienes diskusijās, gan arī neklātienē, savus priekšlikumus iesniedzot elektroniski. Šobrīd darba grupu priekšlikumi vēl tiek apkopoti un ar tiem varēs iepazīties pašvaldības mājas lapas www.aluksne.lv sadaļā “Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība”.

Savukārt jau no 6. novembra pašvaldība aicina katra pagasta iedzīvotājus – jauniešus, darbaspējas vecuma cilvēkus, seniorus, jaunās ģimenes, uzņēmējus, lauksaimniekus un jebkuru citu interesentu atnākt uz sanāksmi, lai dalītos domās, idejās un priekšlikumos par to, kā veidot novada kopējo un katra pagasta attīstību turpmākajā periodā. Būs iespēja izteikt savus priekšlikumu par to, ko jūsuprāt būtu nepieciešams paveikt, mainīt, uzlabot nozīmīgākajās jomās.

Ja jums ir ierosinājumi, ko gribētu izteikt, tomēr kāda iemesla dēļ nevarēsiet konkrētajā datumā piedalīties sanāksmē savā pagastā, tad aicinām priekšlikumus iesūtīt uz e-pasta adresi: evita.aploka@aluksne.lv.  

Datums

Laiks

Sanāksmes norises vieta

P, 06.11.2017.

17.30-19.30

Jaunlaicenes tautas namā

T, 08.11.2017.

14.30-16.30
17.30-19.30

Malienas tautas nama lielajā zālē
Māriņkalna tautas namā

C, 09.11.2017.

17.30-19.30

Jaunalūksnes pagasta Kolberģa tautas namā

Pk, 10.11.2017.

10.00-12.00

Kalncempju pagasta pārvaldes administratīvās ēkas zālē

 

P, 13.11.2017.

15.00-17.00

Zeltiņu tautas namā

O, 14.11.2017.

15.00-17.00

“Dailēs” Ilzenes pagastā

T, 15.11.2017.

17.30-19.30

Alsviķu pagasta pārvaldē 2. stāva zālē

C, 16.11.2017.

17.30-19.30

Jaunannas tautas nama lielajā zālē

 

O, 21.11.2017.

10.00-12.00

Pededzes tautas namā

T, 22.11.2017.

12.00-14.00
17.30-19.30

Mārkalnes tautas namā
Annas kultūras namā

C, 23.11.2017.

15.00-17.00

Liepnas tautas namā

 

P, 27.11.2017.

17.30-19.30

Mālupes Saieta namā

O, 28.11.2017.

14.00-16.00

Veclaicenes tautas namā
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv