<<< Atpakaļ

Alūksnes novada skolas iesaistās projektā “Dienasgrāmata 2017”30.03.2017.

 


 Alūksnes novada pašvaldības skolas ir uzrunātas Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parka (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”,  kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā, katrai skolai darbojoties kopā ar skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatu.

 Alūksnes novada pašvaldības skolas (Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, Liepnas internātpamatskola, Liepnas vidusskola, Malienas pamatskola, Pededzes pamatskola, Ziemeru pamatskola) ir piekritušas piedalīties projektā un aktīvi strādā pie savas skolas dienasgrāmatas vāka dizaina.
 Projekts norisinās jau trešo gadu un atbalsts gan no skolām, gan uzņēmumiem pieaug, veicinot atbalstu skolām, skolēnu radošo domāšanu un iespēju pašiem veidot savas skolas tēlu,  un plašas publikācijas uzņēmumiem, kas atbalsta šo projektu savā novadā un Latvijā.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv