<<< Atpakaļ

Izlaidumi Alūksnes novada vispārizglītojošajās skolās29.05.2017.

 

Alūksnes novada vidusskola - 9. jūnijā 19.00 9.a klase, 3. jūnijā 16.00 12.a, 12.c klases, 8. jūnijā 16.00 9.b un 12.b  klases (Alsviķu teritoriālā struktūrvienība).
Bejas pamatskola - 10. jūnijā 16.00.
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija – 9. klasēm 10. jūnijā 13.00, 12. klasēm - 10. jūnijā 17.00.
Ilzenes pamatskola – 10. jūnijā 18.30.
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola - 10. jūnijā 18.00 Jaunannas tautas namā.
Jaunlaicenes pamatskola - 9. jūnijā 19.00.
Liepnas internātpamatskola - 7. jūnijā 13.00.
Liepnas vidusskola - 10. jūnijā 18.00 9. un 12. klasei skolas Svētku zālē.
Malienas pamatskola - 10. jūnijā 14.00 Malienas tautas namā.
Mālupes pamatskola - 10. jūnijā 16.00.
Pededzes pamatskola - 10. jūnijā 17.00.
Strautiņu pamatskola - 10. jūnijā 15.00.
Ziemeru pamatskola - 10. jūnijā 16.00 Māriņkalna tautas namā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv