<<< AtpakaļIlzenes mazpulks pieteikts konkursam “Sējējs” nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulks”20.07.2017.


Ilzenes mazpulks (vadītāja  Sarmīte Salmiņa) ir pieteikts konkursam “Sējējs 2017” nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulks”.

Konkurss “Sējējs 2017” ir Zemkopības ministrijas rīkots ikgadējs pasākums, kura mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā. Par konkursa dalībnieku nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulks” var būt biedrības “Latvijas Mazpulki” mazpulki, kuri ne mazāk kā piecus gadus aktīvi darbojas biedrībā, kuri kvalitatīvi īsteno mazpulcēnu individuālos projektus un savā pagastā ir īstenojuši grupas projektus kādā no mazpulku darbības nozarēm.

Mazpulkam jādarbojas lauku attīstības sekmēšanā un vietējās sabiedrības aktivizēšanā sabiedriskā labuma darbībai.

Konkursa žūrija Ilzenes mazpulku apmeklēs 25. jūlijā. 
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv