<<< AtpakaļSadarbības pilsētā Veros notiks Bērnu festivāls “Priekā gavilē pasaule”17.07.2017.


Alūksnes novada sadraudzības partneri – Veru pilsēta Igaunijā no 28. līdz 30. jūlijam rīko Veru bērnu festivālu “Priekā gavilē pasaule” un aicina arī Alūksnes novada ģimenes ar bērniem doties turp.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv