<<< AtpakaļKāds darbs, tādi augļi05.07.2017.

Sanita Bordāne,
Liepnas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Mācību gada noslēgums skolās ir ražas laiks, kad tiek izvērtēti ieguldītā darba augļi – mācību sasniegumi un panākumi konkursos, olimpiādēs, sporta sacensībās. Kaut arī pēdējā skolas diena bija apmākusies un lietaina, Liepnas vidusskolas skolēniem tā netraucēja priecāties par gaidāmajām vasaras brīvdienām, just gandarījumu par sasniegumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs, pārdomāt, ko nākamajā mācību gadā tomēr vajadzētu darīt, lai vērtējumi liecībā būtu augstāki.       

 Skolēniem, kuru sekmes novērtētas ar labi, teicami un izcili, skolas direktore Liene Stabinge pasniedza grāmatas ar ierakstu. Par tradīciju gan 1. semestra noslēgumā, gan mācību gada beigās ir kļuvusi skolas direktores fotografēšanās kopā ar labiniekiem un teicamniekiem. Šī mācību gada noslēguma foto redzami šādi skolēni: Esmeralda Jakovļeva, Karīna Jakovļeva, Katrīna Brice, Marta Bordāne, Sintija Krauja, Melisa Kromule (1. klase), Klāvs Spirks, Daniela Bremšmite, Evelīna Tarvāne, Sandis Bērziņš-Bondars (3. klase), Enija Bordāne, Nika Gorkija, Rasa Stabinge (4. klase), Undīne Pugeja, Vivita Baldiņa (5. klase), Ilze Stabinge, Sabīne Delpere (6. klase), Kristers Pazāns (7. klase), Liāna Meldere, Kaspars Sārs, Markuss Pēteris Grambergs, Dagnis Aivars Ziediņš (8. klase), Dīva Kazimrjonoka (10. klase), Kristīne Tarvāne, Jeļena Loginova (11. klase). Tā kā 9. un 12.klases skolēniem mācības beidzās jau 13. maijā, tad fotogrāfijā nav redzama 9. klases skolniece Daina Birkāne un 12. klases skolēns Dainis Jegorovs. Mūsu skolas kolektīvs lepojas ar Daini, jo viņa mācību sasniegumi vienmēr bijuši augsti – vidējais vērtējums šajā mācību gadā 9,54, iegūtas arī godalgotās vietas olimpiādēs gan skolā, gan novadā, gan ārpus tā robežām. Dainis ir nolēmis studēt Rīgas Tehniskajā universitātē un jau ir saņēmis atbalstu no Vītolu fonda. Daiņa sasniegumus un panākumus ir novērtējis arī Ministru Prezidents Māris Kučinskis, atsūtot personīgu vēstuli Dainim. Daini, tu esi mūsu skolas lepnums! Lai tev veicas turpmākajās gaitās!

Sadarbībā ar biedrību “Liepna – manas mājas” mācību gada noslēgumā tiek pasniegta bijušā liepnenieša Vincenta Dindzāna vārdā nosauktā stipendija par sasniegumiem mācību darbā (vidējais vērtējums 8 balles un augstāk) un godalgoto vietu iegūšanu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās. Šogad stipendiju saņēma šādi skolēni: Nika Gorkija – par sasniegumiem mācību darbā, Enija Bordāne – par sasniegumiem mācību darbā un I pakāpes iegūšanu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Latvijas toņi un pustoņi" Alūksnes novadā, Rasa Stabinge – par sasniegumiem mācību darbā, Undīne Pugeja – par sasniegumiem mācību darbā un 1. vietas iegūšanu pavasara krosā, Sabīne Delpere – par sasniegumiem mācību darbā un III pakāpes iegūšanu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Latvijas toņi un pustoņi" Alūksnes novadā, Ilze Stabinge - par sasniegumiem mācību darbā, Kalvis Pugejs par I pakāpes iegūšanu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Latvijas toņi un pustoņi" Alūksnes novadā un I pakāpes iegūšanu iegūšanu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Latvijas toņi un pustoņi" Vidzemes reģionā, par 3. vietas iegūšanu Valsts policijas Vidzemes reģiona radošo darbu konkursā "Mans sapņu velosipēds”, Viktorija Kolotilina – par I pakāpes iegūšanu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Latvijas toņi un pustoņi" Alūksnes novadā, Mairis Pamils-Pamiljans, Rihards Sīpols, Markuss Pēteris Grambergs – par 1. vietas iegūšanu konkursā "Matemātika – visu zinātņu karaliene", Esmeralda Trivole – par 1. vietas iegūšanu vizuālās mākslas konkursā "Gaismas pils – 2016”, Patrīcija Karnīte – par 1. vietas iegūšanu VUGD radošo darbu konkursā "Mana vasara – droša vasara" 7.-9.klašu grupā valsts mērogā, Kaspars Sārs – par 3. vietas iegūšanu angļu valodas olimpiādē novadā un 1. vietas iegūšanu konkursā "Matemātika – visu zinātņu karaliene", Dainis Jegorovs – par sasniegumiem mācību darbā, 3. vietas iegūšanu Alūksnes un Apes novada 11.-12. klases angļu valodas olimpiādē un 2. vietas iegūšanu angļu valodas olimpiādē Valmieras reģionā.  Paldies skolotājiem Mārītei Pugejai, Lilitai Spirkai, Sintijai Tomai, Andrim Spirkam par skolēnu sagatavošanu konkursiem, olimpiādēm, sporta sacensībām.

Lai mācību gada noslēgums 14 labākajiem Liepnas vidusskolas skolēniem būtu neparasts, parūpējās Rasas un Ilzes tētis Jānis Stabingis, dāvinot ieejas biļetes jaunajā izklaides parkā „Avārijas brigāde”. Laika apstākļi, diemžēl mūs nelutināja – vairāk lija nekā spīdēja saule, bet tas netraucēja iepazīt izklaides parka piedāvātās aktivitātes. Vai mums tur patika? Atbilde rodama Viktorijas Kolotilinas teiktajā: ”Skolotāj, mums te vajadzētu atbraukt ar klasi!” Paldies par iespēju pabūt kopā ar skolēniem izklaides parkā saka arī šī raksta autore.

Lai skolēniem neaizmirstamiem notikumiem bagāta un droša vasara!
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv