<<< Atpakaļ



Mācību priekšmetu metodisko apvienību darbīgais gads



05.07.2017.

Baiba Lietapure,
Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe

Kā katru mācību gadu, arī šajā 2016./2017. mācību gadā, Alūksnes un Apes novadu skolotāju metodiskās apvienības organizēja ne tikai profesionālās pilnveides un pieredzes pasākumus skolotājiem, bet arī dažādus izzinošus pasākumus, konkursus, mazās olimpiādes skolēnu intereses veicināšanai par mācību priekšmetiem, izvēloties klašu grupas, kuras mazāk skar valsts pārbaudes darbi un valsts noteiktās mācību priekšmetu olimpiādes.

 Latviešu valodas metodiskās apvienības vadītājas Sanitas Mednes rosināti un Alūksnes un Apes novadu skolu latviešu valodas skolotāju sagatavoti, 5.-12. klašu skolēni novembrī rādīja zināšanas, rakstot diktātu. Tas nav viegli, ja konkurss notiek nepazīstamā vidē un tekstu lasa svešs skolotājs. Rezultātā bez kļūdām diktātu no visiem 109 dalībniekiem uzrakstīja tikai divas 5. klases skolnieces. Mālupes pamatskolas skolniece Madara Upīte (skolotāja Skaidrīte Sakvārne) un Liepnas internātpamatskolas skolniece Elizabete Strunga (skolotāja Svetlana Apetri). Diktātu konkurss norisinājās jau otro reizi.

Toties lasītprasmes konkurss 5. un 7. klasei šogad noritēja trešo gadu. Lasītprasmes uzdevumus veidoja paši skolotāji – Daiga Kozule, Santa Masinga, Iluta Sustenberga, Inga Kārkliņa, Sanita Medne, Vija Marija Būda. Skolēnus pēc konkursa norises gaidīja tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi. Skolotāji tikmēr laboja 5. klases 27 darbus un 7. klases 21 skolēna darbu. Labākās lasītprasmes izrādījās Alūksnes pilsētas sākumskolas 5. klases skolniecei Sindijai Puriņai (skolotāja Nellija Slišāne - viņai 1. Vieta. Alūksnes pilsētas sākumskolas skolotāja Eva Kliesta ļoti labi iemācījusi skolēnus lasīt un saprast izlasīto, jo 2. vieta Evelīnai Javorskai, 3. vieta Danielam Semjonovam un Katrīnai Berkulei un atzinība Danielam Prancānam. Atzinība arī Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas skolniekam Danielam Šķipsnam (skolotāja I. Kārkliņa). Apes vidusskolas skolniecei 2. vieta.

7. klasēm vislabākā lasītāja gods un 1. vieta Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēnam Rūdolfam Brahmanim. Arī pārējās godalgotās vietas ģimnāzijas skolēniem - 2. vieta Elvitai Keitai Ķikutei, 3. vieta Evelīnai Leiai un Evelīnai Tuvi, atzinība Jēkabam Zaduminam, viņu skolotāja Iveta Salmiņa. Atzinību ieguva arī Strautiņu pamatskolas skolēns Kristaps Āboliņš (skolotāja S. Masinga), Sanija Liepkalīte no Jaunlaicenes pamatskolas (skolotāja Guna Tomiņa) un Ralfs Voropajevs no Ziemeru pamatskolas (skolotāja I. Sustenberga).

Valmierā ik gadu notiek Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiāde 11.-12. klasēm. Ar angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītājas Ilonas Riekstiņas gādību no 2013./2014. mācību gada arī Alūksnes un Apes novadi tajā piedalās. 13. decembrī notika Alūksnes un Apes novadu kārta un starp pieciem labākajiem, kas pēc punktiem ieguva iespēju piedalīties Vidzemes reģiona kārtā, bija 1. vietas ieguvējs ģimnāzijas 11. klases skolnieks Ernests Stroinovs, 2. vietas ieguvējs 12. klases skolnieks Arvis Pakalns (abiem skolotāja Tatjana Sjomkina), 3. vietas ieguvēja 11. klases skolniece Viktorija Celma (skolotāja Mārīte Palma) un Liepnas vidusskolas 12. klases skolnieks Dainis Jegorovs (skolotāja Lilita Spirka), kam arī 3. vieta. Atzinības ģimnāzijas 12. klases skolniecēm Erikai Olberkytei un Rūtai Teterovskai (skolotāja Ilona Riekstiņa), taču uz Valmieru devās tikai Erika, jo iespēja piedalīties bija pieciem skolēniem. Valmierā ļoti labi rezultāti - Dainim Jegor ovam 2. vieta un 2. labākais rezultāts starp 44 konkurentiem, Ernestam Stroinovam 3. vieta un 5. labākais rezultāts.

Alūksnes un Apes novadu skolu 5. un 8. klasēm 20. februārī notika Mazā angļu valodas olimpiāde. 5. klasei darbu sagatavoja skolotāja Mārīte Palma, to pildīja 17 dalībnieki. Savukārt 8. klases mazajā olimpiādē piedalījās 25 dalībnieki, kuri pildīja skolotājas Sandijas Bērziņas sagatavotos uzdevumus. 5. klases olimpiādē 1. vieta Alūksnes pilsētas sākumskolas skolniekam Danielam Semjonovam, 2. vieta Kristam Aizupam (skolotāja S. Bērziņa), 3. vieta Strautiņu pamatskolas skolēnam Martinam Blauvam (skolotāja Ilze Ludviga) un atzinības Alūksnes pilsētas sākumskolas skolniecei Montai Gabranovai (skolotāja Inga Delpere) un Gaujienas pamatskolas skolēnam. 8. klases olimpiādē 1. vieta ģimnāzijas skolniecei Annijai Simsonei (skolotāja M. Palma), 2. vieta Kristiānai Freimanei (skolotāja Gaļina Tuvi) un Kristiānai Gailānei (skolotāja Tatjana Sjomkina), 3. vieta Patrīcijai Marķitānei (skolotāja M. Palma) un Liepnas vidusskolas skolniekam Kasparam Sāram (skolotāja Lilita Spirka). Atzinības ģimnāzijas skolēniem Miķelim Grigorjevam (skolotāja T. Sjomkina) un Emīlijai Liegai Zālītei (skolotāja M. Palma), Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēnam Ralfam Siliņam (skolotāja Marita Zelča) un Gaujienas pamatskolas skolēnam.

Jau 3. gadu visi Alūksnes un Apes novadu skolu angļu valodas skolotāji, aktīvi sadarbojoties, organizē angļu valodas viktorīnu 4. klašu skolēniem „Valodu vilciens pietur...”. 21. aprīlī Alūksnes novada vidusskolā satikās visu Alūksnes un Apes novadu skolu 4. klašu 36 pārstāvji, kas sadalīti 9 jauktās komandās, un ceļoja, parādot savas angļu valodas prasmes un zināšanas 9 stacijās, kuras vadīja angļu valodas skolotāji.

Angļu valodas metodiskā apvienība savu aktīvo gadu noslēdza ar Publiskās runas konkursu angļu valodā 11. klasēm. 13 dalībnieki no Bērzpils vidusskolas, Lizuma vidusskolas, Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas, Viļakas Valsts ģimnāzijas, Balvu Valsts ģimnāzijas un mājinieki no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas.

Krievu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Tatjana Sjomkina sadarbībā ar metodiskās apvienības krievu valodas skolotājiem 15. februārī 7.-9. klasēm šogad pirmo reizi organizēja krievu valodas konkursu - viktorīnu ar iespējām pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes 15 dažādās stacijās par krievu kultūru, literatūru, mākslu, mūziku. 14 komandu konkurencē 1. vieta ģimnāzijas komandai (skolotāja Svetlana Semjonova), 2. vieta Pededzes pamatskolai (skolotāja Ludmila Sverčkova), 3. vieta Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas komandai (skolotāja Inga Kārkliņa). Visas komandas bija ļoti ieinteresētas uzdevumu veikšanā, aktīvi sadarbojās savā starpā, lai kopīgie uzdevumi būtu ar labiem rezultātiem.

Piedaloties skolēniem no visām Alūksnes un Apes novadu vidusskolām, 5. aprīlī notika krievu valodas mazā olimpiāde 10.-11. klasēm. 15 dalībnieku konkurencē 1. - 3. vieta ģimnāzijas skolēniem. 1. vieta Aleksandram Graņicinam (skolotāja Dace Bībere), 2. vieta Romānam Čurikovam (skolotāja Tatjana Sjomkina), 3. vieta Anastasijai Zotovai (skolotāja Dace Bībere)  un Anastasijai Semjonovai (skolotāja Svetlana Semjonova). Atzinība Fernandai Šteinerei (skolotāja Dace Bībere) un Alūksnes novada vidusskolas skolniecei Dacei Sisenei (skolotāja Jeļena Graņicina).

Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Ingrīda Pilskalne ļoti nopietni gatavoja teorētiskos un praktiskos uzdevumus, jo 2. martā notika Mūzikas skolotāju asociācijas organizētās VI Mūzikas olimpiādes 5.-12. klasei Alūksnes un Apes novadu posms ar mērķi rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes, kā arī attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai un izvirzīt dalībniekus Vidzemes reģiona olimpiādei. 1. vieta Ziemeru pamatskolas 9. klases skolniecei Sindijai Voropajevai un arī nominācija “Labākais solfedžēšanā” (skolotāja Inga Ārste), 2. vieta Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 8. klases skolniecei Žanetei Spirkai un nominācija “Labākais dalībnieks teorijas jautājumos”, 3. vieta Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7. klases skolniecei Evelīnai Tuvi un nominācija “Interesantākā oriģinālkompozīcija” (abām meitenēm skolotāja Ingrīda Pilskalne). Atzinība Pededzes pamatskolas 8. klases skolniecei Līgai Kristiānai Melgailei un nominācija “Patriotiskākā kompozīcija” (skolotāja Ilva Liepiņa), Alūksnes novada vidusskolas 7. klases skolniekam Sandim Krūmiņam un “Labākais tautasdziesmas izpildītājs” (skolotāja Inese Krūmiņa) un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolniecei.

Uz VI Mūzikas olimpiādes 3. posmu Cēsīs devās Ziemeru pamatskolas skolniece Sindija Voropajeva un Gaujienas pamatskolas skolniece. Sindija tika izvirzīta arī uz atklātās valsts olimpiādes 4. kārtu Rīgā 5. aprīlī, kur kopvērtējumā saņēma Atzinību par labāko teorētisko darbu, jo savā vecuma grupā ieguva visvairāk punktus - kopvērtējumā starp 17 dalībniekiem viņai 8. vieta.

Ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Inguna Vilemsone katru gadu aicina skolas pārbaudīt skolēnu zināšanas un prasmes, piedaloties Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē 8. klasei. Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus olimpiādes kārtām izstrādā Vidzemes Jauno ģeogrāfu skola. Šogad uzdevumu veidotāji darbu bija plānojuši starp komandām, un katrā komandā bija jābūt trīs skolēniem, kas mūsu skolām nav viegls uzdevums. Tāpēc 1. kārtā startēja tikai piecas komandas, kas pārstāvēja ģimnāziju, Ilzenes pamatskolu un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolu. Maksimāli varēja iegūt 147 punktus. 1. vieta ģimnāzijas komandai (Annija Ģermane, Zinta Melgalve, Dana Zalāne), 2. vieta mazajai Ilzenes pamatskolai (Rihards Salmiņš, Eduards Līdumnieks, Edgars Mukstiņš), 3. vieta dalīta ģimnāzijas (Žanete Spirka, Niklāvs Ogņevs, Linards Āboliņš) un Apes vidusskolas komandām. Maksimāli varēja iegūt 147 punktus. 1. vieta ieguva 70 punktus un komisija, apsverot olimpiādes grūtības pakāpi, nolēma, ka Vidzemes reģiona kārtā šogad nepiedalīsies.

Sākumskolas metodiskās apvienības vadītājai Anitai Junkurei bija jāpiedalās Vidzemes reģiona 3. klašu olimpiādes rīcības komisijā, jo Vidzemes reģionā ik gadu notiek latviešu valodas un matemātikas olimpiādes 3. klases skolēniem. Tātad arī šogad 3. klasei bija daudz nopietnu darbu. Jātiek galā ne tikai ar valsts diagnosticējošiem darbiem, bet uzņēmīgākie startēja arī mazajās latviešu valodas un matemātikas Alūksnes un Apes novadu skolu olimpiādēs. Latviešu valodas olimpiādē 3. klasei piedalījās 20 dalībnieki no astoņām skolām. Notika arī mazi kuriozi. Vidagas Sikšņu pamatskolas meitenēm bija jāpiedalās matemātikas olimpiādē, bet pavadošais skolotājs ieveda latviešu valodas olimpiādes norises klasē. Un meitenēm ļoti labi rezultāti - 3. vieta un atzinība. Apes novada skolēniem arī 1. vieta un 2. vieta. 1. vieta arī Alūksnes pilsētas sākumskolas skolniecei Annijai Strupkājai (skolotāja Solvita Ozoliņa), 2. vieta Izabellai Kolistei (skolotāja Sandra Ģēģere) un Līvai Zarai (skolotāja Iveta Kronberga), 3. vieta Katrīnai Tīnai Perevertailo (skolotāja S. Ozoliņa), atzinība Jaunlaicenes pamatskolas skolniecei Sindijai Leilai Zeltiņai (skolotāja Karina Semjonova).

Matemātikas olimpiādē 3. klasei 24 dalībnieki un 1. vieta Alūksnes pilsētas sākumskolas skolniekam Laurim Ķikutam (skolotāja Iveta Kronberga), 2. vieta Bejas pamatskolas skolniekam Niklāvam Forsteram (skolotāja Inese Zēģele) un Alūksnes pilsētas sākumskolas skolniekam Mārim Balandim (skolotāja Solvita Ozoliņa), 3. vieta Alūksnes pilsētas sākumskolas skolniecei Undīnei Simsonei (skolotāja Iveta Kronberga) un Gaujienas pamatskolas skolniecei. Atzinības Alūksnes pilsētas sākumskolas skolotājas S. Ozoliņas skolēniem Rodrigo Vidiņam un Krišjānim Zaduminam un Trapenes pamatskolas skolniecei.

7. aprīlī septiņi skolēni un viņu skolotājas devās uz Valmieru, kur piedalījās ar labiem rezultātiem Vidzemes reģiona 3. klašu olimpiādēs. Matemātikā 1. vieta Alūksnes pilsētas sākumskolas skolēnam Laurim Ķikutam! Lauris aiz sevis atstāja pārējos 35 dalībniekus. Skolotājai Ivetai Kronbergai gandarījums arī par Undīnes Simsones labajiem rezultātiem, jo Undīnei šajā olimpiādē atzinība. Vēl matemātikā piedalījās Niklāvs Forsters no Bejas pamatskolas, Māris Balandis no Alūksnes pilsētas sākumskolas. Latviešu valodas olimpiādē konkurence mazliet mazāka, taču šoreiz bez godalgām. Šajā olimpiādē Valmierā piedalījās Alūksnes pilsētas sākumskolas skolēni Līva Zara, Izabella Koliste un Annija Strupkāja.

Šogad no Cēsu Zinātkāres centra Z(in)oo atkal gaidījām ciemos jaunos pasniedzējus, kas palīdzēja ieslēgt zinātkāri katram Alūksnes novada 2. klases skolēnam divās izvēlētās nodarbībās “Radošajā zinātnes dienā” 28. aprīlī. Katrs dalībnieks saņēma savu dienas karti, nozīmīti un piedzīvojums varēja sākties. Skolēni izgatavoja gaisa raķetes un sacentās, kuram tālāk lidoja, savārīja gudro plastilīnu, kas parādīja, ka ķīmija ir aizraujoša un interesanta, mēģināja nosēdināt olu, lai tā nesaplīstu un, protams, konstruēja Lego robotus. Nodarbību starplaikos izmēģināja interaktīvos eksponātus – pasēdēja uz naglu krēsla, pārbaudīja savas koncentrēšanās spējas un acu mēru, vai viss patiesībā ir tā, kā izskatās.

Ķīmijas, fizikas un bioloģijas metodisko apvienību vadītājas Inese Ločmele, Rasma Gradovska un Meta Lerha, ikdienā mācot vecāko klašu skolēnus, jau otro gadu iepazīstina ar dabaszinātņu procesiem un norisēm Alūksnes novada 4. klašu skolēnus. 22. martā notika dabaszinātņu pasākums 4. klašu skolēniem „No rotaļām līdz zināšanām”, kur 132 skolēni 10 Dabaszinātņu stacijās eksperimentēja, pētīja, salīdzināja, izmēģināja, pārbaudīja zināšanas viktorīnā. Bija jāprot sadarboties, jo tika sadalīti jauktās komandās ar citu skolu skolēniem. Jārod atbildes viktorīnā par fizikas, bioloģijas un ķīmijas jautājumiem. Un tad dienas aizraujošākā daļa Dabaszinātņu stacijās, kurās varēja vērot neparastas lietas, izmēģināt paši, eksperimentēt, salīdzināt, domāt, pārbaudīt. 4. klases skolēnus šajās stacijās dabaszinātņu noslēpumos vadīja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēni.

Vēstures skolotāju metodiskās apvienības vadītājas Ivetas Mikijanskas organizēts, 23. martā notika ikgadējais pētniecisko darbu konkurss Alūksnes un Apes novadu skolēniem „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”. Savus darbus prezentēja skolēni no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Pededzes pamatskolas, Strautiņu pamatskolas, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas un divi Gulbenes novada skolēni.

Mājturības skolotāju metodiskās apvienības vadītāju Guntas Tučas un Jurģa Šatilova izlolots un ar mājturības skolotāju aktīvu dalību 19. aprīlī norisinājās Mājturības mācību priekšmeta konkurss 5.-9. klasēm „Ziedi manam novadam”, kur, savstarpēji sadarbojoties 5.-9. klašu 36 pārstāvjiem no gandrīz visām Alūksnes un Apes novadu skolām, tapa abu novadu pagastu karte, pielietojot senus un mūsdienīgus materiālus, darbarīkus, tekstiltehnikas, koka apstrādes paņēmienus. Meiteņu uzdevums bija izgatavot dekoratīvus ziedus, zēnu uzdevums – pagastu nosaukumu izveide. Karti var apskatīt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.

Šogad matemātiķi matemātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājas Ligitas Krievas vadībā devās uz Pededzes pamatskolu, kurai bija pienākusi kārta uzņemties Alūksnes un Apes novadu skolu 7.-8. klašu matemātikas konkursa „Matemātika – visu zinātņu karaliene” norisi. 3. maijā konkursā piedalījās deviņas skolu komandas. Labākie matemātiķi šogad ir Liepnas vidusskolā, jo ieguva 1. vietu.

Pateicība visiem skolotājiem, metodisko apvienību vadītājiem par ieguldīto darbu, ierosmēm un iesaistīšanos pasākumu norisē, par skolēnu sagatavošanu. Skolu direktoriem par ieinteresētību un atbalstu saviem skolotājiem, skolēniem. Skolēnu vecākiem par līdzjušanu savu bērnu veiksmēm un reizēm arī neveiksmēm, par sapratni, par palīdzību sagatavoties pasākumiem. Skolēniem par zinātkāri, darboties prieku un prasmi, par ieguldīto laiku un nopietno darbu gatavojoties pasākumiem, par paveikto.




Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv