<<< AtpakaļNo rotaļām uz zināšanām05.07.2017.

Līga Puzule,
projekta “Neformālā laboratorija “No rotaļām uz zināšanām”” vadītāja

 Projektu un iniciatīvu darbnīca “10 kW radošu citronu” Alūksnes un Apes novada fonda 14. Projektu konkursa „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” ietvaros realizēja projektu “Neformālā laboratorija “No rotaļām uz zināšanām””.

 Projekta ietvaros tika izveidota neformāla vide Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecā korpusa trešā stāvā gaitenī – veikts sienu apgleznojums un izvietoti pufi. Jaunizveidotajā vidē notika arī četras nodarbības bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

Mūsdienās bērni un jaunieši lielu daļu sava brīvā laika pavada pie datora vai telefona, spēlējot spēlītes vai komunicējot ar vienaudžiem interneta vidē, kas arī ir pamats projekta izveidei. Mūsu mērķis bija ieinteresēt topošos ģimnāzistus eksaktajās zinātnēs, attīstīt bērnu loģisko domāšanu un spriestspēju, kā arī izveidot vidi, kurā skolēni vēlētos uzturēties un pavadīt starpbrīžus. Nodarbībās tika rādīti eksperimenti fizikas un ķīmijas nozarēs -  bērni varēja rokās paņemt uguni, uztaisīt paši savu vulkānu, vērot zvaigžņu lietu. Katrai bērnu vecuma grupai bija savs interesantākais eksperiments, vienaldzīgs nepalika neviens.

No projekta realizācijas lielākie ieguvēji bija sākumskolas vecuma bērni, jo šis ir tas laiks, kad viņi iepazīst pasauli, un mēs parādījām, ka svarīgas un nopietnas lietas var būt arī interesantas un aizraujošas. Tajā pašā laikā mēs, vecāko klašu skolēni, ieguvām padziļinātas zināšanas eksaktajos priekšmetos un prasmi komunicēt ar bērniem, kā arī pieredzi, ka spējam uzlabot dzīves kvalitāti sev un topošajiem ģimnāzistiem.
Ieguvēji bija arī bērnu vecāki, kuri ar prieku varēja noskatīties uz savu atvašu attīstību un redzēt bērnu actiņās mirdzam prieku par pieredzēto un jauniegūtajām zināšanām.

Projektu un iniciatīvu darbnīcas “10 kW radošu citronu” vārdā vēlos pateikt lielu paldies Alūksnes un Apes novada fondam par atbalstīto projektu un atbalstu projekta realizācijas laikā, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktorei, ķīmijas skolotājai un ķīmijas kabineta laborantei, ģimnāzijas saimniekam un tehniskajiem darbiniekiem. Ceram arī nākotnē realizēt projektus, kuri mums pašiem ir interesanti!
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv