<<< Atpakaļ

“Latvijas Pasts” izsola ēku Liepnā03.01.2017.

 


VAS “Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Pasts”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.

Nekustamais īpašums “Pasts” Liepnas pagastā sastāv no zemes gabala 1339 m2 platībā (kadastra Nr. 3668 010 0282) un ēkas (kadastra Nr. 3668 510 0004). Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli paredzēta 2017.gada 18.janvārī plkst.16.00, Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, VAS “Latvijas pasts” telpās. Nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena ir 2480 EUR.
Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā pa tālruņiem 29398567 un 67608549, e-pasts: info@pasts.lv.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv