<<< Atpakaļ

 

Semināri un apmācības NVO jomā


30.08.2017.Biedrība „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un nodibinājums „Alūksnes un Apes novada fonds” rudenī piedāvā vairākas apmācības NVO līderiem, brīvprātīgajiem un citiem interesentiem.

 27. septembrī no pulksten 10.00 līdz 15.00 Alūksnes Kultūras centrā nevalstisko organizāciju pārstāvji laipni gaidīti apmācībās par NVO saimniecisko darbību, ko vadīs Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Madara Ūlande. Vairāk informācijas mājas lapā www.aluksnesnvo.lv. Apmācības tiek organizētas projekta „Alūksnes NVO atbalsta centrs- atvērts sadarbībai” laikā, ko finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, un projekta „Mazā NVO skola” laikā, ko atbalsta Alūksnes novada pašvaldība.
 6.-7. oktobrī viesu mājā „Kalnarušķi” Alūksnes un Apes novada fonds uz apmācībām aicina nevalstisko organizāciju līderus un uzņēmējus, lai kļūtu par vēl labākiem vadītājiem, veidotu jaunus kontaktus un radošas sadarbības. Apmācības vadīs ilggadēja neformālās izglītības un mūžizglītības trenere Ieva Garjāne (Rīga). Pieteikšanās līdz 2. oktobrim!
 20.-21. oktobrī turpat viesu mājā „Kalnarušķi” Fonds kopā aicina brīvprātīgos, lai labāk izprastu savu lomu organizācijā, attīstītu radošumu un sadarbības prasmes. Apmācības vadīs biedrības „Radi vidi pats” vadītājs un neformālās izglītības treneris Staņislavs Babins (Liepāja). Pieteikšanās līdz 16. oktobrim!
Abās pēdējās apmācībās programmas veidošanā līdzdarbosies paši dalībieki, norādot, kuras tēmas viņiem šķiet īpaši aktuālas. Nakšņošana un ēdināšana, kā arī nepieciešamie materiāli un transports tiks nodrošināts no Fonda projekta „Radošā potenciāla skola” līdzekļiem, ko atbalsta Ziemeļvalstu Ministru padome un Alūksnes novada pašvaldība. Vairāk informācijas un pieteikšanās šīm apmācībām Fonda mājas lapā www.aanf.lv.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv