<<< Atpakaļ

 

Zinību diena Alūksnes novadā 1. septembrī


23.08.2017.

 


Alūksnes novada vidusskolā pulksten 10.00.

Alūksnes pilsētas sākumskolā pulksten 11.00 (lietus gadījumā angārā).

Alūksnes Mākslas skolā pulksten 13.30 (zālē).

Alūksnes Mūzikas skolā pulksten 15.00 (pagalmā, lietus gadījumā Alūksnes ceļu pārvaldes zālē, Jāņkalna ielā 43).

Bejas pamatskolā pulksten 9.00.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā pulksten 10.00 (sporta zālē).

Ilzenes pamatskolā pulksten 10.00.

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā pulksten 11.00.

Jaunlaicenes sākumskolā pulksten 8.30.

Liepnas internātpamatskolā pulksten 12.30.

Liepnas vidusskolā pulksten 9.00.

Malienas pamatskolā pulksten 8.30.

Pededzes pamatskolā pulksten 9.00.

Strautiņu pamatskolā pulksten 10.00.

Ziemeru pamatskolā pulksten 9.00.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv