<<< Atpakaļ

Alūksnes Mūzikas skola izsludina jaunu audzēkņu uzņemšanu15.08.2017.2017./ 2018. mācību gadam

1.Profesionālās ievirzes izglītības programmās:
1.1. Taustiņinstrumentu spēle (klavieres*, akordeons**)
1.2. Stīgu instrumentu spēle ( vijole*, kokle**)
1.3. Pūšaminstrumentu spēle* ( flauta, klarnete, saksofons, trompete, eifonijs,  trombons, tuba)
1.4. Vokālā mūzika - kora klase*

* - mācību ilgums 8 gadi, ieteicamais vecums mācību uzsākšanai 7- 8 gadi;
** - mācību ilgums 6 gadi, ieteicamais vecums mācību uzsākšanai 8 - 9 gadi.  

2. Interešu ( sagatavošanas un dziedāšanas klašu) izglītības programmās
(ieteicamais vecums mācību uzsākšanai 5 - 6 gadi).
3. Pieaugušo izglītības programmās (nav noteikts vecuma ierobežojums).

Atvērto durvju diena  24. augustā no 12.00 līdz 18.00

Iesniegumi par uzņemšanu Alūksnes Mūzikas skolā tiek pieņemti līdz  25. augustam
(veidlapa saņemama pie skolas lietvedes)

Uzņemšanas pārbaudījums 25. augustā  plkst. 10.00  vai 15.00

Skolas adrese : Jāņkalna ielā –38, Alūksnē, LV 4301
Kontakttālrunis: 64381440 ; 26137177
e-pasts : muzikas_skola@aluksne.lv

 
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv