<<< Atpakaļ

No 1.jūlija jaundzimušajiem piešķir jauna tipa personas kodu14.08.2017.


Ar 2017.gada 1.jūliju bērniem, kuri dzimuši 2017.gada 1.jūlijā un turpmāk, tiek piešķirts jauna tipa personas kods, kurā vairs netiks norādīts dzimšanas datums. Pārējās personas varēs mainīt veco personas kodu uz jauno, ja radīsies šāda vajadzība. Jaunā tipa personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos. Personas koda pirmie cipari vienmēr ir “32”, bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no “0” līdz “9”. Pirmos sešus ciparus no pārējiem pieciem cipariem var atdalīt ar defisi.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv