<<< Atpakaļ

Līdz 16. augustam var izteikt viedokli Eiropas Komisijas aptaujā10.08.2017.

 


Eiropas Komisija aicina visus Eiropas pilsoņus (tajā skaitā Latvijas pilsoņus) izteikt aptaujā viedokļus par nepieciešamiem atvieglojumiem Eiropas Padomes un Parlamenta 16.02.2011. regulā (ES) nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu.

Plašāka informācija par Eiropas pilsoņu iniciatīvām šeit: https://www.cvk.lv/pub/public/31214.html.

Aptaujas anketa un informācija par šo sabiedrisko apspriešanu šeit: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-citizens-initiative_lv.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv