<<< Atpakaļ

Bejas pamatskolas 150 gadu un Bejas novadpētniecības centra 30 gadu JUBILEJAS SVĒTKI01.08.2017.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv