<<< Atpakaļ

Atvērto durvju diena Alsviķu skolā11.04.2017.

 


Profesionālās izglītības un kompetenču centra “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālā struktūrvienība 2017. gada 28. aprīlī pulksten 12.00, aicina uz atvērto durvju dienu.
Skolā aroda ieguvei uzņem personas ar 1., 2., 3. grupas invaliditāti darbspējas vecumā, sākot ar 9 klašu izglītību.

2017./2018. m g. uzņemšana sekojošās profesijās:
Aprūpētājs (3 gadi)
Šuvējs (3 gadi)
Pavārs (3 gadi)

Jauniešu garantijas grupās (vecumā no 17 līdz 29 gadiem)
Galdnieks (1 gads)
Šuvējs  (1 gads)

Pakalpojumi:
dienesta viesnīca (maksas pakalpojums EUR 8.50 mēnesī)

ēdnīca (valsts apmaksāta, 4 reizes dienā, ēdināšana personām ar 1.,2.,3.grupas invaliditāti, kuri dzīvo dienesta viesnīcā; pārējiem maksas pakalpojums);

fizioterapijas, masāžas, ūdens procedūru, ārstnieciskās vingrošanas, logopēda, zīmju valodas tulka;

pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (interešu pulciņi, sporta aktivitātes, bibliotēka, interneta pieslēgums).

Adrese: Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
Tālrunis informācijai par uzņemšanu:64307132, 26158008; fakss 64307135

e-pasts: arodskola@alsviki.lv; mājaslapa: www.smiltenestehnikums.lv


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv