<<< Atpakaļ

Notiks 2. Tehniskās jaunrades diena Alūksnē10.04.2017.


Pasākuma organizatori:

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Robotikas klubu un Studentu parlamentu.

Norises laiks:  

Piektdiena, 2017.gada 12. maijs no plkst. 10:00 līdz 17:00.  

Pasākuma norise:

Viena diena Alūksnē (E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas telpās)  ar tehniski radošām darbnīcām un sacensībām, kas aptver robotikas, mehānikas, elektronikas, ķīmijas u.c. tehniskās disciplīnas. Pasākuma norises ilgums 7 stundas ar iespēju piedalīties un darboties 2 darbnīcās.  

Mērķis:

Rosināt bērnu un jauniešu interesi par tehnisko jaunradi un inženierzinātnēm, kā arī attīstīt to teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas robotikas, mehānikas, elektronikas, ķīmijas u.c. tehnisko disciplīnu, kā arī dabas zinātņu jomā.

Mērķauditorija:

5.-11.klases audzēkņi, kas līdz šim nav bijuši iesaistīti tehniskās jaunrades aktivitātēs, bet ir ieinteresēti radoši darboties.  
Pamata un vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kas ir ieinteresēti robotikas, elektronikas būvēs, ķīmijas eksperimentos un lidmodeļu būves u.c. tehnisko disciplīnu, kā arī dabas zinātņu jomās.

Pasākuma norise:

Katrai darbnīcai ir vadītājs un asistenti, kas sagatavojuši darba vietas, visus nepieciešamos materiālus un izklāsta veicamo uzdevumu. Dalībnieki atrod atbilstošo darbnīcu un iekārtojas paredzētajā darba vietā (iepriekš pieteikšanās). Sākumā darbnīcas vadītājs visiem dalībniekiem izklāsta veicamo uzdevumu un iepazīstina ar darba rīkiem un materiāliem. Noteiktajā laikā dalībnieki veic uzdevumu – izgatavo kādu priekšmetu, ar kuru vēlāk var sacensties vai pielietot praktiski. Atsevišķās darbnīcās pēc noteiktā laika beigām iespējamas sacensības – dalībnieki pārbauda, kura izgatavotais priekšmets (tornis, mašīna, lidmodelis utml.) ir vislabākais vai precīzākais.
Visiem dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana.

 Piedāvātās darbnīcas:

Piedāvājam 8 dažādas tehniskās jaunrades darbnīcas, kuras notiek katra divas reizes.
Dalībnieki piesakās 2 dažādās darbnīcās  (2-3 h).  

 

Klašu grupa

Darbnīca

Ilgums?

Kā?

Cik skolēnu?

10.-11.

Metamais kauliņš

3h

Individuāli

20

7.-9.

Gaismas sekotāji

3h

Individuāli

20

7.-9.

Zemestrīce

3h

Individuāli

30

6.-9.

Lidmodeļu būve

2h

Individuāli

20

7.-12.

Lukturītis

2h

Individuāli

10

1.-5.

Katapulta

2h

Individuāli

30

1.-5.

Mini ķīmija

2h

Individuāli

20

1.-5.

Vafeļu inženieris

2h

divatā

20

Pieteikšanās:
Dalībniekus skolas var pieteikt līdz 26.aprīlim (ieskaitot) Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā elektroniski-  kristine.tomina@aluksne.lv  vai tel.643 22402, 29190552, norādot:

  1. Dalībnieka vārds, uzvārds.
  2. Skola, klase.
  3. Dalībnieka izvēlētās darbnīcas nr.1., nr.2. un nr. 3 (alternatīvā, ja pirmajās divās nav vietas).
  4. Pedagoga kontaktinformācija - telefons, e-pasts.
  5. Vai ir papildus dalībnieki?

Līdz 2017.gada 8.maijam uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta informācija par darbnīcu dalībnieku sarakstiem un precīzu atrašanās vietu. Lūdzam apstiprināt to! Dalībnieku izmaiņu gadījumā lūdzam informēt!

Papildus info: Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā- 64322402, 29190552.

Nr.p.k.

skola

dalībnieku skaits

1

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

40

2

Alūksnes novada vidusskola

20

3

Liepnas vidusskola

9

4

Bejas pamatskola

9

5

Ilzenes pamatskola

4

6

Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskola

5

7

Jaunlaicenes pamatskola

5

8

Malienas pamatskola

6

9

Mālupes pamatskola

4

11

Pededzes pamatskola

6

12

Strautiņu pamatskola

8

13

Ziemeru pamatskola

6

14

Liepnas internātpamatskola

7

15

Alūksnes pilsētas sākumskola

22

16

ABJC

9

17

Apes novads

10
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv