<<< Atpakaļ

SAC ,,Alūksne’’ apmeklē Skrīveru sociālās aprūpes centra darbinieki un brīvprātīgie  jaunieši14.09.2016.

Ieva Pētersone,
SAC ,,ALŪKSNE’’ sociālā darbiniece

13. septembrī sociālās aprūpes centru apmeklēja darbinieki no Skrīveru sociālās aprūpes centra.

Centra direktore Rasma Muceniece pēc apsveicināšanās aicināja viesus pie sarunu galda, kur speciālisti dalījās pieredzē par aprūpes centru darbības specifiku.  Viesiem bija interesanti uzzināt pansionāta vēsturi un darba specifiku mūsu institūcijā. Lai sīkāk pārrunātu specifiskus jautājumus, viesi dalījās interešu grupās. To ietvaros viņi iepazinās ar mediķu, virtuves, veļas mājas un sociālo darbinieku darbu. Iegriezās arī istabiņās, aprunājās ar iemītniekiem.

Tā bija sirsnīga tikšanās kam sekoja abpusēja vienošanās par sadraudzības turpināšanu. Vizītes noslēgumā viesi devās apskatīt ievērojamākos Alūksnes tūrisma objektus.

Piebilstams, ka septembris aprūpes centrā iesākās ar ciemiņiem. Pagājušajā nedēļā pie mums bija Alūksnes vidusskolas skolēni( Kerija, Zane, Sofija, Aleksandrs, Lauris, Linards), kuri iepriecināja iemītniekus ar grāmatu lasīšanu, bet viņu skolotāja Līga Krūmiņa aktīvi iesaistījās novusa spēlē. Tā nebija vienīgā ciemošanās,  kā apsolīja skolotāja, katru mēnesi brīvprātīgie bērni ceturtdienās nāks uz aprūpes centru  un  iepriecinās sirmgalvjus.

Patīkamu pārsteigumu sagādāja jaunieši no Jaunlaicenes un Veclaicenes ,kuri bija izrādījuši interesi par sociālās aprūpes centru un to iemītniekiem. Viņu vēlmi atbalstīja Veclaicenes tautas nama vadītāja Maija Rozīte.

Paldies visiem labas gribas cilvēkiem!

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv