<<< Atpakaļ

Augusts sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’02.09.2016.

Ieva Pētersone SAC ,,Alūksne’’ sociālā darbiniece

30. augustā centrā svinēja ikmēneša jubilāru balli. Šajā mēnesī bija septiņi gaviļnieki. Valentīns Hodovs(75), Valentīna Ločmele(78), Jekaterina Ņikiforova(91), Gunārs Vējiņš( 79), Valerians Pujats(80),Anita Bruzinska(74), Vija Opse(84).

Slimības un vecuma nespēka pēc pie jubilāru galda godināja tikai Gunāru Vējiņu. Par saviesīgo daļu rūpējās Ilze Briediņa, centra darbiniece Ilzīte Boroduška, par galda un zāles noformējumu paldies čaklajām virtuves saimniecēm Marutai Apraksinai un Anitai Bruzinskai, kā arī sociālajām aprūpētājām Agrai Andersonei un Inārai Čerbikovai. Par jautrību jāpateicas sociālajai aprūpētājai Ainai Vinogradovai un darbiniecei Ilzītei Boroduškai viņas uzveda pašu sacerētu skeču ,,Svētdienas rītā’’. Jubilāru un klātesošos sveica centra direktore Rasma Muceniece. Pārējie jubilāri tika sveikti istabā šo pienākumu izpildīja Agra Andersone un Ilzīte Boroduška.

Augustā mūsu aprūpes centru apmeklēja kolēģi no Sedas pansionāta. Viņus sagaidīja un iepazīstināja ar ikdienas pienākumiem vecākā medicīnas māsa tobrīd arī direktores p.i. Maija Kļaviņa. Ciemiņi ar interesi apskatījās mūsu telpas, sevišķi rehabilitācijas kabinetu, lielu interesi izrādīja par ēdināšanu. Tur izsmeļošas atbildes sniedza virtuves vadītāja Baiba Meistere.

Augusta nogalē grupa iemītnieku apmeklēja arī dzīvnieku patversmi ,,Astes un ūsas’’, šo ekskursiju noorganizēja sociālā aprūpētāja A. Andersone.
Pie viena sveicieni visiem uzsākot lielu darba cēlienu- Jauno mācību gadu.
Lai veicas!
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv