<<< Atpakaļ

Tiekas Vidzemes NVO forumā24.11.2016.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists


Trešdien, 23. novembrī, Alūksnes Kultūras centrā notika Vidzemes nevalstisko organizāciju (NVO) forums, kurā sabiedriskās organizācijas diskutēja par Vidzemes NVO centra nepieciešamību.

Forumu ar uzrunām atklāja Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, Alūksnes NVO atbalsta centra vadītāja Dzintra Zvejniece un Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis. Viņš savā uzrunā uzsvēra, ka šāda centra nepieciešamība jāizvērtē no tāda aspekta, ko tas spēs dot un palīdzēt reģionālajām nevalstiskajām organizācijām. “Svarīgi, lai šis centrs neveidotos par organizāciju, kas tikai izstrādā noteikumus mazajām organizācijām, bet reāli pārstāv to intereses,” teica A. Dukulis.

Foruma darbs notika trijās tematiskajās grupas. Valmieras kultūras un mākslas fonda vadītāja Karlīne Cercina vadīja diskusiju “Vidzemes NVO centrs: būt vai nebūt, struktūra, darbības virzieni”. Jēkabpils NVO resursu centra vadītāja Agita Pleiko vadīja diskusiju “NVO balss uzturēšana un informācijas aprite Vidzemē”. Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, savukārt vadīja diskusiju “Saimnieciskā darbība NVO sektorā: iespējas, ierobežojumi un aktualitātes”.

Foruma dalībniekiem bija iespēja izvietot pašu sagatavotos plakātus par organizācijām, kas ļāva ieraudzīt līdzīgas organizācijas un partnerus, kā arī iepazīt Vidzemes reģiona NVO daudzveidību. Foruma noslēguma daļā tā dalībnieki tika iepazīstināti ar NVO pieejamā finansējuma un atbalsta programmu iespējām.

 

 
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv