<<< Atpakaļ

Turpina Alūksnes ezera piekrastes kopšanu21.03.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 

Alūksnes ezers kā tūrisma un aktīvās atpūtas objekts ir viena no galvenajām novada bagātībām. Tādēļ pērn uzsākta krasta plānveidīga attīrīšana no krūmiem pašvaldības īpašumā esošajā teritorijā, lai atklātu skatu uz ezeru. Pirmā sakoptā ainava pavērās no Tempļakalna ielas virzienā uz pilsētas centru. Šogad ezera piekrastes kopšanas darbi turpinās.

Plānots, ka šonedēļ kopšanas darbi tiks uzsākti apmēram 1,5 ha lielā teritorijā starp Alūksnes Mazajiem kapiem un Melluma peldvietu. Tur izgriezīs krūmus, sīkos, kā arī lūzušos un satrupējušos kokus. Paredzams, ka darbu gaitā kādu laiku laukumā pie Miera ielas glabāsies zari, kamēr tie tiks nogādāti šķeldošanai. Savukārt iegūtā malka nonāks Alsviķu pagasta pārvaldei pašvaldības ēku apkurināšanai.

Šogad kopšanas darbi veikti jau vairākās vietās piekrastē. Teritorijā no Alūksnes Mākslas skolas līdz peldvietai “Vējiņš”, kur darbus dalījušas pašvaldības aģentūras “ALJA” un “Spodra”, pļautas niedres, griezti krūmi, nogāztie un sašķiebušies koki. Izkopta arī krastmala pie Ozolu ielas un gar Pleskavas ielu. Iegūtā malka sagatavota pašvaldības iestāžu ēku apkurināšanai gan pilsētā, gan arī pagastos.

Pašvaldības aģentūra “ALJA” savukārt parūpējusies par to, lai tiktu iztīrīta izteka no ezera pie zušu tača – te padziļināts kanāls, izraktas sakrājušās dūņas, izvilkti bebru grauztie koki un dažādi sanesumi.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv