<<< Atpakaļ


Alūksnes novada pašvaldība sveic iedzīvotāju 100 gadu jubilejā03.02.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Alūksnes novada pašvaldība šodien, 3. februārī, 100 gadu jubilejā sveica Annu Jurkāni. Šī šogad ir jau otrā ļoti cienījamo vecumu sasniegusī kundze, ko pašvaldība sumina.

Ņemot vērā cienījamo vecumu un veselību, jubilāre gan pašlaik nedzīvo Alūksnē, taču viņas deklarētā dzīvesvieta arvien ir šeit. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova tādēļ Jurkānes kundzi apciemoja viņas pašreizējā dzīvesvietā Rīgā, kur svētku brīdī kopā ar jubilāri bija arī viņas tuvākie cilvēki.
Kopā ar pašvaldības sveicieniem un laba vēlējumiem jubilārei tika pasniegts arī īpašais atbalsts, kādu pašvaldības saistošie noteikumi šādā jubilejas reizē paredz – 150 eiro.
Vēlam veselību, izturību un dzīvesprieku jubilārei!

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv