Noslēgsies Aleksandra paviljona restaurācija05.06.2015.

Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste11. jūnijā pulksten 13.00 Alūksnes muižas parkā notiks Aleksandra paviljona atklāšanas pasākums projekta „Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā/Ainavu pērles” („Two pearls ot the landscape parks in Eastern Europe/Landscape pearls”) ietvaros.

Minētais Alūksnes novada pašvaldības un Alūksnes muzeja kopā ar sadarbības partneriem – Pavlovskas muzejrezervātu Sanktpēterburgā realizētais projekts ir viens no 50 Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013 projektiem. Jāpiebilst, ka paviljona atklāšana tiek organizēta Pārrobežu sadarbības programmas reģionālā noslēguma pasākuma ietvaros.
Pavlovskas muzejrezervātā projekta laikā nozīmīgākais veikums ir Lielās kaskādes restaurācija, savukārt Alūksnē valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Aleksandra paviljona restaurācija. Projekta galvenā ideja ir saistīta ar restaurāciju kā iespēju saglabāt vēstures dārgumus – mazās arhitektūras formas.
Aleksandra paviljons Alūksnes muižas parkā tapis 18. gadsimta beigās par godu Krievijas caram Aleksandram I, kurš 1822. gadā, Vidzemei cauri braucot, iegriezies Alūksnē, taču tiek pieļauts arī, ka paviljons uzcelts vēlāk par godu šī notikuma atcerei. Alūksnieši paviljonu dēvē arī par tējas vai kafijas paviljonu, jo nostāsti vēsta, ka baroniem te paticis dzert rīta kafiju un istabenei nācies mērot tālo ceļu no Jaunās pils līdz paviljonam vairākas reizes, līdz izdevies atnest pietiekami karstu kafiju.
Projekta vadošais partneris ir Alūksnes novada pašvaldība un partneris ir Pavlovskas muzejrezervāts. Tā norises laiks ir 24 mēneši un kopējais budžets – 625 700,00 EUR. Kopējais Alūksnes novada pašvaldības budžets projekta īstenošanai ir 251 111,00 EUR, programmas līdzfinansējums veido 225 999,90 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 12 555,55 EUR, valsts budžeta finansējums - 12 555,55 EUR.
Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv