<<< Atpakaļ

14. augustā Alūksnes ezera izpētes atklāšana22.07.2015.Projekta „Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros” (Akronīms - CyCLE) (Nr.2/EEZLV02/14/GS/006) ietvaros

Programma

Pasākuma mērķis: Informējot un iesaistot pētniecības procesā pasākuma dalībniekus, veidot izpratni par klimata pārmaiņām, to izraisīto seku ietekmi uz ezera ekosistēmu, kā ezera izpētes nozīmi klimata pārmaiņu seku ietekmes novēršanā.
Aicināti: pašvaldības pārstāvji, reģionālie mediji, vides pētniecības speciālisti un studenti, vietējie iedzīvotāji un citi interesenti.
Norises vieta: pie P/A "ALJA" ēkas Pilssalas ielā 10
Organizators: Vides risinājumu institūts

Laiks

Temats

11:00 – 11:30

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija

11:30 – 11:45

Pasākuma atklāšana. VRI vadošais ūdeņu pētnieks M.Žagars iepazīstina dalībniekus ar pasākuma norisi un 2015.gada izpētes mērķiem.

11:45 – 12:30

Stāsts par klimata pārmaiņām.
M.Žagars stāsta par:

  1. Kas ir klimata pārmaiņas;
  2. Kas tās izraisa;
  3. Klimata pārmaiņu nozīmi un ietekmi;
  4. Klimata pārmaiņu potenciālo ietekmi uz ezera ekosistēmu
  5. Klimata pārmaiņu saistību ar ezera barības ķēdi

Diskusijas daļa, kurā dalībniekiem ir iespēja jautāt un ar zinātniekiem kopā noskaidrot sev interesējošos jautājumus.

12:30 – 15:00

Darbnīcas – ezera barības ķēdes paraugu ievākšana un izpēte. Dalībniekiem būs iespēja detalizēti iepazīties ar izpētes veikšanas procesu un iesaistīties izpētē, apmeklējot zinātnieku rīkotās darbnīcas:

1.darbnīca –  paraugu šķirošana. Tiks rīkota sacensības veidā, kur katriem 2 dalībniekiem pēc zivju paraugu ievākšanas tiks izsniegts spainis ar zivīm, kuras būs jāsašķiro pa sugām. Katra dalībnieka galvenais uzdevums – ātrums un precizitāte. Dalībnieks, kurš visātrāk un precīzāk šķirošanu būs veicis, saņems balvu. Papildus paraugu šķirošanai, dalībniekiem tiks stāstīts, kāda ir zivju nozīme visā ezera ekosistēmā, kur un kā tās izvietojas. 

2.darbnīca – paraugu svēršana un mērīšana. Katram dalībniekam būs iespēja nosvērt un nomērīt savu paraugu – zivi. Zivs parauga parametri tiks uzreiz ievadīti pētniecības sistēmā. Dalībniekiem par to tiks izsniegts sertifikāts ar viņa zivs parametriem un ar atgādinājumu par ieguldījumu kopējā ezera izpētes procesā.

3.darbnīca – zivju iekšējo orgānu izpēte. Zinātnieki demonstrēs, kā norisinās zivju iekšējo orgānu izpēte, kā arī stāstīs par ezera barības vielu aprites procesu – no klimata pārmaiņām caur ezera iemītniekiem un līdz pat cilvēkam.

4.darbnīca – gliemeņu izpēte. Zinātnieki demonstrēs eksperimentu ar ūdens filtrēšanu, ko veic gliemenes. Dalībniekiem būs iespēja novērot ūdens dzidrības atšķirības, salīdzinot ūdeni, kurā dzīvo gliemenes ar ūdeni, kurā tās nedzīvo. Tāpat dalībnieki tiks iepazīstināti ar procesu, kādā veidā caur gliemenēm aļģu indīgās vielas var nonākt augstākos barības ķēdes posmos, kas var nonākt arī līdz cilvēka organismam.

5.darbnīca – zooplanktona  organismu izpēte. Dalībniekiem tiks dota iespēja ielūkoties zooplanktona pasaulē caur mikroskopu (binokulāru).  Aplūkojamie paraugi būs ievākti dažādos ezeros, lai varētu saskatīt zooplanktona izplatības atšķirības, uzzināt, kā tie barojas un iederas kopējā barības ķēdē un kā toksiskās aļģes ietekmē to dzīves apstākļus.

6.darbnīca –Fitoplanktona (aļģu) aplūkošana. Katram interesentam būs iespēja izprast, kā tad īsti izskatās „ziedošs ūdens” un caur mikroskopu uzzināt, kuras ir toksiskās aļģes. Papildus tiks sniegti informatīvi izglītojoši materiāli un stāstījums par barības vielu izcelsmi un ietekmi uz zilaļģu attīstību un tālākajām sekām. Tādā veidā šajā darbnīcā varēs uzzināt, kā katrs individuāli var palīdzēt novērst aļģu savairošanos un palīdzēt cīnīties ar klimata pārmaiņu izraisītajām sekām ezeros.

15:00 – 15:30

Noslēgums. VRI vadošais pētnieks M.Žagars aicinās dalībniekus uz neformālām diskusijām par ezera jautājumiem. Dalībniekiem tiks piedāvāta tēja, kafija, uzkodas.

 

 

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv