Amatiermākslas kolektīvi aicina jaunus dalībniekus


25.09.2014.

 

Alūksnes pilsētas Tautas nama amatiermākslas kolektīvos:

TLMS „Kalme” (vadītāja Renāte Pilipa), nodarbība 11. oktobrī plkst.9.00 Jaunajā pilī
Jauktajā korī (diriģente Ināra Kravale) visās balsu grupās, mēģinājums 7. oktobrī plkst.19.00 administratīvās ēkas zālē
Senioru korī „Brūklenājs” (diriģente Sarmīte Brīdaka - Eliase) visās balsu grupās, mēģinājums 9. oktobrī plkst.10.00 administratīvās ēkas zālē
Skolotāju korī „Atzele” (diriģenti Jānis Baltiņš un Ina Perevertailo) visās balsu grupās, mēģinājums 10. oktobrī plkst.19.00 un 11. oktobrī plkst.10.00 administratīvās ēkas zālē
Dāmu deju kolektīvā „Sidraba pavediens” (vadītāja Nellija Slišāne), mēģinājums 7. oktobrī plkst.18.00 administratīvās ēkas zālē
Precēto pāru deju kopā „Jukums” (vadītāji Agris un Inita Veismaņi), mēģinājums 6. oktobrī plkst.19.00 administratīvās ēkas zālē
Deju kolektīvā „Olysta” (vadītājs Agris Veismanis), mēģinājums 8. oktobrī plkst.19.00 administratīvās ēkas zālē
U. Sedlenieka ATT „Slieksnis” (režisore Daiga Bētere) īpaši kungus un dāmas no 25 līdz 35 gadiem, mēģinājums 7. oktobrī
Mazajā teātrī (režisore Daiga Bētere) jauniešus no 17 līdz 22 gadiem, mēģinājums 7. oktobrī.
Informācija pa tālruni 29418719.

Alsviķu pagasta kultūras nama amatiermākslas kolektīvos:
Deju kopā „Jandāls” (vadītāja Ilze Līviņa)
Vecākās paaudzes deju kopā „Vēlreiz” (vadītāja Ilze Līviņa)
Bērnu deju kolektīvā (vadītāja Ilze Līviņa)
Bērnu vokālajā ansamblī (vadītāja Rita Staune)
Sieviešu vokālajā ansamblī (vadītāja Rita Staune)
Teātra studijā (vadītāja Monika Upeniece).
Sīkāka informācija pa tālruni 28330421.

Malienas tautas nama amatiermākslas kolektīvos:
Vidējās paaudzes deju kolektīvā (vadītāja Tekla Cinglere), mēģinājumu dienas: pirmdiena, piektdiena. Pirmais mēģinājums 13. oktobrī plkst.19.30
Jauktajā un sieviešu vokālajā ansamblī (vadītāja Sanita Guša), mēģinājumu dienas – ceturtdienas. Pirmais mēģinājums 25. septembrī plkst.16.30
Amatierteātra kolektīvā „Pakāpiens” (režisors Arnis Ezeriņš), mēģinājumu dienas – trešdienas. Pirmais mēģinājums 1.oktobrī plkst.18.00.
Kontakttālrunis – 25458550.

Jaunalūksnes pagasta Kolberģa tautas nama amatiermākslas kolektīvos:
Jauktajā korī „Ezerlāse”
Deju kopā „Kolberģis”.
Kontakttālrunis 64354097.

Jaunannas Tautas nama amatierkolektīvi:
Deju kopa „Jaunanna”, mēģinājumi otrdienās, piektdienās plkst. 20.00. Vadītāja Aiva Vilciņa, kontakttālrunis 29483165,
Sieviešu vokālais ansamblis „Trallas”, mēģinājumi otrdienās 19.30. Vadītāja Inese Vilciņa, kontakttālrunis 26387264.

Mārkalnes tautas nama amatiermākslas kolektīvā:
Mārkalnes vokālajā ansamblī, īpaši gaidītas vīru balsis (vadītāja L. Dambīte), kontaktālrunis 29223090.
Liepnas tautas nama amatiermākslas kolektīvā:
Deju kolektīvā, tālrunis informācijai 29438300.

Veclaicenes tautas nama amatiermākslas kolektīvos:
Līnijdeju kolektīvā (vadītāja Dace Ķelpe). Pirmais mēģinājums 30. septembrī plkst.18.30.
Senioru vokālajā ansamblī (vadītāja Ilze Briediņa)
Sieviešu vokālajā ansamblī (vadītāja Ilze Briediņa)
Vīru vokālajā ansamblī (vadītāja Ilze Briediņa)
Jauktajā vokālajā ansamblī (vadītāja Ilze Briediņa)
Par dziedošajiem kolektīviem interesēties pie Maijas Rozītes 26468307 vai Ilzes Briediņas 29196101.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv