Alūksnes Lielajos kapos atklās pieminekli novadniecei Skaidrītei Kaldupei


24.09.2014.

 
Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Sestdien, 27. septembrī pulksten 12.00 Alūksnes Lielajos kapos tiks atklāts novadnieces, rakstnieces Skaidrītes Kaldupes kapa piemineklis, bet vēlāk – pulksten 14.00 dzejnieces tēva mājās Annas pagasta „Rūnēnos” notiks pasākums „Lūdzu, gaidītie, atnāciet pasērst”, kurā ikviens interesents aicināts klausīties un dalīties atmiņās par Skaidrīti Kaldupi un viņas darbu lasījumos, savukārt novada literāti piedalīsies ar saviem literārajiem darbiem.

- Skaidrītes Kaldupes tēvamājas ir Annas pagastā. Te viņa pavadījusi bērnību, mācījusies Annas, pēc tam Alūksnes skolās. Vēlāk arī neilgu laiku strādājusi skolā Alūksnē. Septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados dzejniece vasaras pavadīja Annā un viņa allaž bija atsaucīga un piedalījās vietējās sabiedriskās dzīves norisēs, tikās ar dzejas mīļotājiem gan Annā, gan Alūksnē un citviet. Rakstniece mūžībā aizgāja 2013. gada 6. janvārī, Zvaigznes dienā. Biedrība „Nāc pretim” nolēma, ka Alūksnes Lielajos kapos, vietā, kur apglabāta Skaidrīte Kaldupe, ir jābūt kapa piemineklim, kas turpmāk ikvienam kapsētas apmeklētājam atgādinās par dzejnieces atdusas vietu, - stāsta Annas pagasta bibliotēkas vadītāja, biedrības „Nāc pretim” valdes priekšsēdētāja Ina Balaņuka.
Lai varētu izgatavot un uzstādīt pieminekli, biedrība „Nāc pretim” izstrādāja un Alūksnes novada pašvaldībai iesniedza projektu „Piemineklis novadnieces, dzejnieces Skaidrītes Kaldupes piemiņai”. Pašvaldība, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”, projekta īstenošanai – pieminekļa izgatavošanai un uzstādīšanai piešķīra 420 eiro.
Pieminekļa atklāšanā piedalīties aicināti visi Skaidrītes Kaldupes literārā veikuma mīļotāji, ļaudis, kas ar viņu sadarbojušies, un ikviens latviešu literatūras cienītājs. Tajā piedalīties uzaicināti arī Mazsalacas un Raunas ļaudis, ar ko dzejniece daudz sadarbojusies un kur bijusi bieža viešņa.
Alūksnes novada literāti, kuri ar saviem literārajiem darbiem vēlas piedalīties pasākumā, kas pēc pieminekļa atklāšanas notiks dzejnieces tēvamājās Annas pagastā, aicināti pieteikties lasījumiem pa tālruni 26252091 vai e-pastu: ina.an@tvnet.lv.
Pasākuma apmeklētājiem tiks nodrošināts bezmaksas transports maršrutā: Jaunanna 11.15 – Anna 11.30 – Alūksne (stāvlaukumā pie kafejnīcas „Altiņš” Ojāra Vācieša ielā) 11.45, atpakaļ - pēc pasākuma.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv