Alūksniešu lielais devums Likteņdārzam


09.10.2014.


Valda Auziņa,
„Kokneses fonda” Valdes priekšsēdētāja


Katrs lielais darbs sākas ar cilvēka labo gribu un viņa pirmo soli, sākot šo darbu darīt. Un ar laiku labais piesaista labo. Likteņdārzs, sācies ar Viļa un Martas Vītolu un visu pārējo "Kokneses fonda" dibinātāju labo iniciatīvu 2005. gadā, gadu gaitā piesaistījis desmitiem tūkstošu atbalstītāju.

Viens no cilvēkiem, kas Alūksnes novadā pastāvīgi pulcē idejas atbalstītājus kopīgam darbam un atbalstam ir Politiski represēto kluba "Sarma" vadītāja Dzidra Mazika. Arī šogad ar Dzidras Mazikas iniciatīvu un Alūksnes novada pašvaldības priekšsēdētāja Artura Dukuļa un vietnieka Aivara Fomina, deputāta Mārtiņa Augstkalnieša, Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „Spodra”, Andra Kļaviņa, Māra Felša, Anda Fausta, Modra Mālkalna, Raivja Marnauza un Sergeja Podzeguna un atbalstu septembra beigās Likteņdārzā nonākusi ap 2 tonnu pelēko akmeņu dārza amfiteātra akmeņu krāvumam.

Alūksnes politiski represētie ar Dzidras Mazikas uzņēmību bija tie, kas 2011. gadā Likteņdārza amfiteātrim savāca pirmo lielo akmeņu vedumu - 2.6 tonnas akmeņu. Savukārt pēc gada Likteņdārzs kļuva vēl par 3.7 tonnām jeb ap 370 laukakmeņiem bagātāks, kad alūksnieši sarūpēja savu otro lielo vedumu. Abi iepriekšējie vedumi 2013. gada rudenī jau iegūluši Likteņdārza amfiteātra akmeņu krāvumā.

Turpat amfiteātrī ar Latvijas pašvaldību atbalstu tiek veidota Likteņdārza Ozolu godasardze. Alūksnes politiski represēto klubs ”Sarma” un Alūksnes pašvaldībai ir gādājuši arī, lai 2013. gada 23. augustā LTV ziedojumu akcijas „Top Latvijas Likteņdārzs!” laikā tiktu iestādīts Alūksnes, Apes, Balvu, Gulbenes un Rūjienas novada pašvaldību kopīgs ozols ar veltījumu „Mūsu novadu politiski represētajiem”.

Šoruden ar valsts atbalstu Likteņdārzā notiek Daugavas krasta nostiprināšanas darbi amfiteātra un Laivu piestātnes ar skatu terasi zonā, ko veic SIA "Jēkabpils PMK". Oktobrī plānota arī Likteņdārza apmeklētāju autostāvvietas būvniecība, kurai līdzekļi tika piesaistīti Latvijas Televīzijas sestajā ziedojumu akcijā "Top Latvijas Likteņdārzs!" 9. augustā. Uz 18. novembri Likteņdārza draugu alejā no jauna paredzēts iebruģēt ap 2 000 bruģakmeņu, tai skaitā arī rakstā minēto Alūksnes novada atbalstītāju vārdi, un tad kopumā ceļā uz amfiteātri būs iebūvēti vairāk nekā 10 000 bruģakmeņu no 113 000 plānotajiem. Aicinām vēl izmantot iespēju un iemūžināt savu vārdu bruģakmenī Likteņdārza draugu alejā. Vairāk informācijas – www.liktendarzs.lv

Likteņdārza īstenotājs - „Kokneses fonds” – pateicas katram, kas ir pielicis savu roku, akmeni, latu un eiro, lai mūsu kopīgais lielais darbs iet uz priekšu un 2018. gadā mēs visi kopā varam saukt Likteņdārzu par mūsu dāvanu Latvijai 100. dzimšanas dienā.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv